نرم افزار مبدل صفحه ای دانفوس

درصورتی‌که سازنده چیلر و یا پمپ گرما و یا پیمانکار اجرای سیستم گرمایش آبگرم خانگی هستید، می‌توانید از نرم افزار مبدل صفحه ای دانفوس جهت طراحی و انتخاب صحیح مبدل گرمایی صفحه ای دانفوس استفاده نمایید.

استفاده از این نرم افزار رایگان است و درصورتیکه بروزرسانی به‌نحو صحیح انجام شود نیاز به دانلود ویرایش‌های دیگر نرم افزار مبدل صفحه ای دانفوس وجود ندارد.

نرم افزار مبدل صفحه ای دانفوس

به منظور اجرای برنامه ابتدا فایل زیر را دانلود کنید.

مطالبی که خواندن آن به شما توصیه می‌شود:
مبدل حرارتی دانفوس