اواپراتور نیک

اواپراتورهای نیک دارای مدل‌های مختلفی هستند که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و مواد غذایی (دمای اواپراتور) موجود داخل سردخانه، یک از مدل‌ها باید انتخاب شود.

اواپراتور نیک

قیمت اواپراتور سردخانه

قیمت اواپراتور سردخانه تابع چند عامل زیر است:
- توان برودتی
- ابعاد فن
- تعداد فن
- موجود بودن اواپراتور (در صورت خاص بودن نوع اواپراتور، باید اواپراتور سردخانه سفارش گذاری شده با مدت زمان و قیمت بیشتر تحویل خواهد شد)

با توجه به تغییرات قیمت ها، برای دریافت قیمت اواپراتور سردخانه به‌صورت به‌روز شده، مدل اواپراتور مورد نظر یا مدل کمپرسور سردخانه خود را به تلگرام شرکت ارسال کرده و یا با کارشناسان ما تماس بگیرد.

اواپراتور سردخانه نیک

در ادامه، ابتدا مدل‌های اواپراتور نیک آورده شده، و سپس طریقه انتخاب و محاسبات مربوط به انتخاب اواپراتور و روش‌های مختلف انتخاب آنها ارائه شده‌است.

جداول و تصاویر زیر صرفا جهت اطلاع شما در اینجا قرار داده شده است. در صورت نیاز به انتخاب اواپراتور کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید.

اواپراتور فریونی نیک سری 35 سانتیمتری

ظرفیت 1.7 تا 11.2 کیلووات

وزن

اتصالات

توان دیفراست

کویل

فن

ظرفیت ( گاز R22)

مدل

حجم

مساحت

موتور فن

پرتاب هوا

دبی

SC3

DT1=7K

Te=-25oC

SC2

DT1=8K

Te=-8oC

SC1

DT1=10K

Te=0oC

کیلوگرم

خروجی

ورودی

کیلووات

dm3

متر مربع

وات

تعداد

متر

m3/hr

اسب بخار

کیلووات

اسب بخار

کیلووات

اسب بخار

کیلووات

NBC

فاصله بین فین‌ها 4.2 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

31

5/8

1/2

2.4

4

11

170

1x35

9.5

2300

2.5

1.9

3.2

2.4

4.7

3.5

NBC 135 A4

35

7/8

1/2

3.2

5

15

170

1x35

9.1

2250

3

2.3

3.7

2.8

5.6

4.2

NBC 135 B4

49

7/8

1/2

3.9

7

20

340

2x35

9.5

4600

4.4

3.3

5.8

4.3

8

6.1

NBC 235 A4

55

7/8

1/2

5.2

9

26

340

2x35

9.1

4500

5.4

4.1

7

5.2

10

7.4

NBC 235 B4

69

1 1/8

1/2

5.6

9

30

510

3x35

9.5

6900

6.5

4.9

8.5

6.3

12

8.9

NBC 335 A4

78

1 1/8

1/2

7.4

13

40

510

3x35

9.1

6750

8.3

6.2

10.4

7.8

15

11.2

NBC 335 B4

فاصله بین فین‌ها 6 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

30

5/8

1/2

2.4

4

8

170

1x35

9.9

2350

 

1.8

 

2.3

 

3.2

NBC 135 A6

33

7/8

1/2

3.2

5

11

170

1x35

9.5

2300

 

2.2

 

2.8

 

4.1

NBC 135 B6

47

7/8

1/2

3.9

7

15

340

2x35

9.9

4700

 

3.0

 

3.9

 

5.4

NBC 235 A6

52

7/8

1/2

5.2

9

19

340

2x35

9.5

4600

 

3.8

 

4.9

 

6.9

NBC 235 B6

65

1 1/8

1/2

5.6

9

22

510

3x35

9.9

7050

 

4.6

 

5.9

 

8.3

NBC 335 A6

73

1 1/8

1/2

7.4

13

29

510

3x35

9.5

6900

 

5.7

 

7.3

 

10.4

NBC 335 B6

فاصله بین فین‌ها 8 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

29

5/8

1/2

2.4

4

6

170

1x35

10.3

2350

 

1.7

 

2.1

 

3.0

NBC 135 A8

32

7/8

1/2

3.2

5

8

170

1x35

9.9

2350

 

2.1

 

2.7

 

3.8

NBC 135 B8

46

7/8

1/2

3.9

7

11

340

2x35

10.3

2350

 

2.9

 

3.6

 

5.2

NBC 235 A8

51

7/8

1/2

5.2

9

15

340

2x35

9.9

2350

 

3.7

 

4.7

 

6.7

NBC 235 B8

63

1 1/8

1/2

5.6

9

17

510

3x35

10.3

2350

 

4.3

 

5.4

 

7.8

NBC 335 A8

71

1 1/8

1/2

7.4

13

23

510

3x35

9.9

2350

 

5.5

 

7.0

 

10.0

NBC 335 B8

اواپراتور فریونی نیک سری 40 سانتیمتری

ظرفیت 5/2 تا 9/30 کیلووات

وزن

اتصالات

توان دیفراست

کویل

فن

ظرفیت ( گاز R22)

مدل

حجم

مساحت

موتور فن

پرتاب هوا

دبی

SC3

DT1=7K

Te=-25oC

SC2

DT1=8K

Te=-8oC

SC1

DT1=10K

Te=0oC

کیلوگرم

خروجی

ورودی

کیلووات

dm3

متر مربع

وات

تعداد

متر

m3/hr

اسب بخار

کیلووات

اسب بخار

کیلووات

اسب بخار

کیلووات

NBC

فاصله بین فین‌ها 4.2 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

41

1 1/8

1/2

3.4

8

18

230

1x40

16.0

3900

 

3.0

 

3.8

 

5.5

NBC 140 B4

50

1 1/8

1/2

4.3

11

27

230

1x40

15.2

3800

 

4.2

 

5.2

 

7.7

NBC 140 C4

70

1 1/8

5/8

6.1

14

36

460

2x40

16.0

7800

 

6.1

 

7.8

 

11.0

NBC 240 B4

86

1 1/8

5/8

7.6

21

54

460

2x40

15.2

7600

 

8.3

 

10.8

 

15.5

NBC 240 C4

100

1 1/8

5/8

8.6

20

54

690

3x40

16.0

11700

 

8.9

 

11.5

 

16.3

NBC 340 B4

124

1 3/8

7/8

10.8

30

82

690

3x40

15.2

11400

 

13.0

 

16.2

 

23.2

NBC 340 C4

160

1 3/8

7/8

13.8

40

109

920

4x40

15.2

15200

 

17.0

 

22.0

 

30.9

NBC 440 C4

فاصله بین فین‌ها 6 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

39

1 1/8

1/2

3.4

8

18

230

1x40

16.4

3950

 

2.7

 

3.5

 

5.1

NBC 140 B6

46

1 1/8

1/2

4.3

11

27

230

1x40

15.6

3850

 

3.9

 

5.0

 

7.3

NBC 140 C6

65

1 1/8

5/8

6.1

14

36

460

2x40

16.4

7900

 

5.5

 

7.0

 

10.1

NBC 240 B6

79

1 1/8

5/8

7.6

21

54

460

2x40

15.6

7700

 

7.6

 

9.8

 

14.2

NBC 240 C6

94

1 1/8

5/8

8.6

20

54

690

3x40

16.4

11850

 

8.0

 

10.2

 

14.8

NBC 340 B6

115

1 3/8

7/8

10.8

30

82

690

3x40

15.6

11550

 

11.3

 

14.8

 

21.1

NBC 340 C6

147

1 3/8

7/8

13.8

40

109

920

4x40

15.6

15400

 

15.4

 

20.0

 

28.4

NBC 440 C6

فاصله بین فین‌ها 8 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

38

1 1/8

1/2

3.4

8

10

230

1x40

16.8

4000

 

2.5

 

3.3

 

4.6

NBC 140 B8

44

1 1/8

1/2

4.3

11

16

230

1x40

16.0

3900

 

3.5

 

4.6

 

6.7

NBC 140 C8

63

1 1/8

5/8

6.1

14

21

460

2x40

16.8

8000

 

5.1

 

6.5

 

9.3

NBC 240 B8

75

1 1/8

5/8

7.6

21

31

460

2x40

16.0

7800

 

7.2

 

9.2

 

13.3

NBC 240 C8

90

1 1/8

5/8

8.6

20

31

690

3x40

16.8

12000

 

7.5

 

9.6

 

13.5

NBC 340 B8

109

1 3/8

7/8

10.8

30

47

690

3x40

16.0

11700

 

11.0

 

14.0

 

20.0

NBC 340 C8

139

1 3/8

7/8

13.8

40

62

920

4x40

16.0

15600

 

14.5

 

18.8

 

26.7

NBC 440 C8

                                   

اواپراتور فریونی نیک سری 45 سانتیمتری

ظرفیت 3.5 تا 42.9 کیلووات

وزن

اتصالات

توان دیفراست

کویل

فن

ظرفیت ( گاز R22)

مدل

حجم

مساحت

موتور فن

پرتاب هوا

دبی

SC3

DT1=7K

Te=-25oC

SC2

DT1=8K

Te=-8oC

SC1

DT1=10K

Te=0oC

کیلوگرم

خروجی

ورودی

کیلووات

dm3

متر مربع

وات

تعداد

متر

m3/hr

اسب بخار

کیلووات

اسب بخار

کیلووات

اسب بخار

کیلووات

NBC

فاصله بین فین‌ها 4.2 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

55

1 1/8

1/2

4.5

9

26

350

1x45

16.8

5050

 

4.2

 

5.3

 

7.6

NBC 145 B4

67

1 1/8

1/2

5.4

14

38

350

1x45

16.1

4950

 

5.8

 

7.2

 

10.7

NBC 145 C4

95

1 1/8

5/8

8.1

17

51

700

2x45

16.8

10100

 

8.5

 

10.8

 

15.3

NBC 245 B4

117

1 1/8

5/8

9.7

26

77

700

2x45

16.1

9900

 

11.5

 

14.9

 

21.5

NBC 245 C4

138

1 3/8

7/8

11.5

25

77

1050

3x45

16.8

15150

 

12.3

 

15.9

 

22.6

NBC 345 B4

171

1 3/8

7/8

13.8

37

115

1050

3x45

16.1

14850

 

18

 

22.5

 

32.2

NBC 345 C4

219

1 3/8

7/8

17.8

49

153

1400

4x45

16.1

19800

 

23.5

 

30.5

 

42.9

NBC 445 C4

فاصله بین فین‌ها 6 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

52

1 1/8

1/2

4.5

9

19

350

1x45

17.8

5200

 

3.7

 

4.9

 

7.1

NBC 145 B6

62

1 1/8

1/2

5.4

14

28

350

1x45

17.1

5100

 

5.4

 

6.9

 

10.1

NBC 145 C6

89

1 1/8

5/8

8.1

17

37

700

2x45

17.8

10400

 

7.6

 

9.7

 

14

NBC 245 B6

108

1 1/8

5/8

9.7

26

56

700

2x45

17.1

10200

 

10.5

 

13.6

 

19.7

NBC 245 C6

129

1 3/8

7/8

11.5

25

56

1050

3x45

17.8

15600

 

11.1

 

14.1

 

20.6

NBC 345 B6

157

1 3/8

7/8

13.8

37

84

1050

3x45

17.1

15300

 

15.6

 

20.5

 

29.3

NBC 345 C6

201

1 3/8

7/8

17.8

49

112

1400

4x45

17.1

20400

 

21.3

 

27.7

 

39.4

NBC 445 C6

فاصله بین فین‌ها 8 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

50

1 1/8

1/2

4.5

9

15

350

1x45

18.5

5300

 

3.5

 

4.6

 

6.4

NBC 145 B8

60

1 1/8

1/2

5.4

14

22

350

1x45

17.8

5200

 

4.9

 

6.4

 

9.4

NBC 145 C8

85

1 1/8

5/8

8.1

17

29

700

2x45

18.5

10600

 

7.1

 

9.1

 

13

NBC 245 B8

102

1 1/8

5/8

9.7

26

44

700

2x45

17.8

10400

 

10

 

12.8

 

18.5

NBC 245 C8

124

1 3/8

7/8

11.5

25

44

1050

3x45

18.5

15900

 

10.4

 

13.4

 

18.8

NBC 345 B8

149

1 3/8

7/8

13.8

37

66

1050

3x45

17.8

15600

 

15.3

 

19.5

 

27.8

NBC 345 C8

191

1 3/8

7/8

17.8

49

88

1400

4x45

17.8

20800

 

20.1

 

26.2

 

37.2

NBC 445 C8

اواپراتور فریونی نیک سری 50 سانتیمتری

ظرفیت 9.6 تا 76.7 کیلووات

وزن

اتصالات

توان دیفراست

کویل

فن

ظرفیت ( گاز R22)

مدل

حجم

مساحت

موتور فن

پرتاب هوا

دبی

SC3

DT1=7K

Te=-25oC

SC2

DT1=8K

Te=-8oC

SC1

DT1=10K

Te=0oC

کیلوگرم

خروجی

ورودی

کیلووات

dm3

متر مربع

وات

تعداد

متر

m3/hr

اسب بخار

کیلووات

اسب بخار

کیلووات

اسب بخار

کیلووات

NBC

فاصله بین فین‌ها 4.2 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

99

1 3/8

5/8

6.9

24

65

500

1x50

19.6

20.2

 

10.3

 

13.8

 

19.1

NBC 150 D4

151

1 5/8

7/8

10.7

33

98

1000

2x50

19.6

20.2

 

16.5

 

21.9

 

30.9

NBC 250 C4

179

1 5/8

7/8

12.5

44

130

1000

2x50

19.6

20.2

 

20.8

 

27.5

 

38.2

NBC 250 D4

219

2 1/8

1 1/8

15.4

48

147

1500

3x50

19.6

   

24.7

 

33.0

 

46.2

NBC 350 C4

260

2 1/8

1 1/8

18

64

196

1500

3x50

19.6

20.2

 

31.0

 

41.2

 

57.3

NBC 350 D4

285

2 5/8

1 1/8

20.2

63

196

2000

4x50

19.6

20.2

 

33.1

 

43.5

 

61.5

NBC 450 C4

341

2 5/8

1 1/8

23.6

88

261

2000

4x50

19.6

20.2

 

42.0

 

54.5

 

76.7

NBC 450 D4

فاصله بین فین‌ها 6 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

92

1 3/8

5/8

6.9

24

48

500

1x50

20.8

6950

 

9.8

 

12.5

 

17.2

NBC 150 D6

142

1 5/8

7/8

10.7

33

71

1000

2x50

21.4

14100

 

15.5

 

19.1

 

26.9

NBC 250 C6

165

1 5/8

7/8

12.5

44

95

1000

2x50

20.8

13900

 

19.5

 

24.9

 

34.5

NBC 250 D6

205

2 1/8

1 1/8

15.4

48

107

1500

3x50

21.4

21150

 

22.8

 

28.4

 

39.9

NBC 350 C6

239

2 1/8

1 1/8

18

64

143

1500

3x50

20.8

20850

 

29.3

 

37.4

 

51.7

NBC 350 D6

266

2 5/8

1 1/8

20.2

63

143

2000

4x50

21.4

28200

 

30.4

 

38.0

 

53.4

NBC 450 C6

313

2 5/8

1 1/8

23.6

88

190

2000

4x50

20.8

27800

 

39.1

 

49.9

 

68.9

NBC 450 D6

فاصله بین فین‌ها 8 میلیمتر

فاصله فین در اواپراتور نیک

88

1 3/8

5/8

6.9

24

37

500

1x50

21.7

7100

 

9.3

 

11.6

 

16.3

NBC 150 D8

135

1 5/8

7/8

10.7

33

56

1000

2x50

22.3

14400

 

14.5

 

18.0

 

25.1

NBC 250 C8

156

1 5/8

7/8

12.5

44

75

1000

2x50

21.7

14200

 

18.4

 

22.8

 

32.2

NBC 250 D8

195

2 1/8

1 1/8

15.4

48

84

1500

3x50

22.3

21600

 

21.5

 

26.7

 

37.3

NBC 350 C8

226

2 1/8

1 1/8

18

64

112

1500

3x50

21.7

21300

 

27.5

 

34.1

 

48.1

NBC 350 D8

253

2 5/8

1 1/8

20.2

63

112

2000

4x50

22.3

28800

 

28.7

 

35.5

 

49.8

NBC 450 C8

295

2 5/8

1 1/8

23.6

88

149

2000

4x50

21.7

28400

 

36.0

 

45.4

 

64.0

NBC 450 D8

                                   

مقدمه‌ای درخصوص اواپراتور فریونی نیک

اواپراتور نیک دارای 60 مدل مختلف در بازه 10+ تا 40ـ درجه سانتیگراد و با توان‌های برودتی مختلف تولید می‌شود. اواپراتورهای سری NBC دارای کویل 8/5” به‌صورت مثلثی و با فین‌های موجدار آلومینیومی هستند

فن‌های این اواپراتورها از گروه حفاظتی IP54 بوده و در چهار قطر 35، 40، 45 و 50 سانتیمتر موجود می‌باشد. اواپراتور نیک مجهز به دیفراست (برفک زدا) الکتریکی بوده ولی به‌دلخواه مشتری می‌توان آن را با دیفراست آبی یا گاز داغ تجهیز کرد.

نوع جریان هوا به‌صورت استاندارد به‌صورت مکشی است تا بتواند با پرتاب هوا با سرعت بالا توزیع مناسب و با راندمان بالا ایجاد کند.

داده‌های کاتالوگ اواپراتور فریونی نیک به‌طور پیش‌فرض برای مبرد R22 است و درصورتی‌که سیکل مورد نظر با مبرد R404A و یا R134a کار کند باید ضریب تصحیحی به محاسبات انتخاب اواپراتور اضافه گردد. ضریب تصحیح دیگری که در انتخاب اواپراتور دخیل است ناشی از دمای کاری اواپراتور و همچنین اختلاف دمای اواپراتور و محیط سرد شده است. در واقع این ضریب ظرفیت نامی اواپراتور را به ظرفیت واقعی در شرایط مطلوب سردخانه تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

انتخاب اواپراتور نیک

روش انتخاب اواپراتورها در مطلب زیر به‌طور مفصل شرح داده شده است.

روش انتخاب اواپراتورها

در اینجا فقط ملاحظات خاص اواپراتورهای نیک ارائه شده است.

روش محاسباتی انتخاب اواپراتور نیک

اگر Qr ظرفیت مورد نیاز باشد، از دو جدول زیر دو ضریب Fr و Fsc استخراج شده و در مقدار ظرفیت مورد نیاز ضرب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و ظرفیت نامی اواپراتور نیک به‌دست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. و تنها کار باقی مانده انتخاب اواپراتور از جدول محصولات است.

Qn=Qr x Fsc x Fr ظرفیت نامی

جدول شرایط کاری

رطوبت نسبی

دمای اواپراتور

دمای هوای اتاق سردخانه

شرایط کاری دما و رطوبت

85%

0

+10

SC1

85%

-8

0

SC2

95%

-25

-18

SC3

جدول ضریب تصحیح FR

ضریب تصحیح Fr

شرایط رطوبت و دما

مبرد

1.05

SC1/SC2/SC3

R404A

0.97

SC1/SC2

R134a

1.00

SC1/SC2/SC3

R22

جداول ضریب تصحیح Fsc

Fsc1

DT=10K

Te=0oC

دمای اواپراتور

DT(K)

-5

-2

0

+5

+6

+8

+10

1.88

1.85

1.84

1.82

1.82

1.80

1.78

6

1.55

1.53

1.52

1.50

1.50

1.48

1.46

7

1.34

1.31

1.30

1.28

1.28

1.26

1.24

8

1.16

1.14

1.13

1.11

1.10

1.09

1.07

9

1.02

0.91

0.90

0.88

0.88

0.87

0.86

10

0.91

0.91

0.90

0.88

0.88

0.87

0.85

11

0.82

0.81

0.81

0.79

0.79

0.78

0.77

12

Fsc2

DT=8K

Te=-8oC

دمای اواپراتور

DT(K)

-20

-18

-15

-12

-10

-8

-6

1.52

1.50

1.48

1.44

1.43

1.43

1.42

6

1.25

1.23

1.21

1.19

1.28

1.18

1.14

7

1.09

1.07

1.04

1.02

1.01

1.00

0.96

8

0.96

0.94

0.90

0.88

0.87

0.84

0.79

9

0.84

0.83

0.82

0.77

0.77

0.72

0.68

10

0.74

0.73

0.71

0.69

0.67

0.63

0.59

11

0.66

0.65

0.63

0.62

0.58

0.55

0.54

12

Fsc3

DT=7K

Te=-25oC

دمای اواپراتور

DT(K)

اختلاف دمای اواپراتور و اتاق سردخانه

-40

-35

-30

-28

-25

-23

-21

1.24

1.23

1.23`

1.23

1.21

1.21

1.20

6

1.04

1.03

1.02

1.01

1.00

0.99

0.99

7

0.89

0.87

0.86

0.86

0.85

0.84

0.84

8

0.77

0.76

0.75

0.74

0.73

0.73

0.73

9

0.69

0.67

0.66

0.65

0.65

0.64

0.64

10

0.62

0.61

0.59

0.58

0.58

0.57

0.57

11

0.55

0.54

0.53

0.53

0.52

0.52

 

12

استفاده از نمودار برای انتخاب اواپراتور نیک

طی این روش بامعلوم بودن DT1 و Te به نمودار DT1 رجوع کرده و نقطه تلاقی این دو پارامتر را تعیین می‌کنیم. سپس از این نقطه خطی افقی رسم نموده تا خط عمودی توان مورد نیاز در نمودار انتخاب مدل را قطع کند. مدل مناسب روی خط مربوطه مشخص می‌شود. حالتی که نتیجه فرآیند بین دو مدل قرار گرفت بایستی مدل با ظرفیت بالاتر انتخاب گردد.

انتخاب اواپراتور نیک

انتخاب اواپراتور نیک

انتخاب اواپراتور نیک

انتخاب اواپراتور نیک

روش انتخاب به کمک جدول تجربی

درصورتی‌که دمای اتاق سردخانه شما بالای صفر است از جدول زیر استفاده کنید.

توان کمپرسور HP

اواپراتور مناسب از گروه NBC یا NAC

1.5

NBC 135 B6

NAC 230 A7

NAC 130 B7

NBC 135 B6

3

NBC 145 C6

NBC 140 C6

NBC 145 B6

4

NBC 240 B6

NBC 240 C8

5

NBC 240 C6

7.5

NBC 245 B6

NBC 245 C8

10

NBC 345 B6

NBC 250 C8

15

NBC 250 D6

NBC 250 D8

15

NBC 350 C8

NBC 350 C6

20

NBC 350 C8

NBC 350 C6

25

NBC 350 C8

NBC 350 D6

30

NBC 450 C6

2x NBC 250 C6

35

NBC 450 D6

2x NBC 250 D6

40

2x NBC 350 C6

50

2x NBC 450 C6

                 

درصورتی‌که دمای اتاق سردخانه شما زیر صفر است از جدول زیر استفاده کنید.

توان کمپرسور HP

اواپراتور مناسب از گروه NBC یا NAC

1.5

NBC 135 A8

NAC 130 B7

NBC 135 B8

NAC 230 A7

3

NBC 140 B8

NAC 230 A7

NBC 230 B7

NBC 235 A6

NBC 140 C6

NBC 140 C8

4

NBC 145 B6

NBC 140 C8

5

NBC 240 B8

NBC 145 C8

7.5

NBC 240 B6

NBC 145 C6

10

NBC 240 C8

15

NBC 245 C8

15

NBC 340 C8

NBC 245 C8

20

NBC 250 C8

NBC 340 C6

25

NBC 250 C8

NBC 345 C8

30

NBC 250 D8

NBC 350 C8

35

NBC 350 D8

NBC 450 C8

40

NBC 450 D8

2x NBC 250 D8

نامگذاری اواپراتورهای فریونی نیک

نامگذاری اواپراتور نیک

ابعاد اواپراتورهای فریونی نیک

ابعاد اواپراتور نیک

ابعاد اواپراتور نیک

 

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه کنید:

کندانسور نیک

اواپراتور آرشه

اواپراتور نوین

اواپراتور سابکول

مطالب مرتبط