کندانسور نوین

کندانسور نوین که به‌عنوان کندانسور سردخانه و چیلر کاربرد دارد، دارای مدل‌های مختلفی است که بسته به شرایط کاری، فضای موجود، بار برودتی و دمای اواپراتور سردخانه یا چیلر، باید انتخاب شود.

کندانسور نوین

در اینجا، ابتدا مدل‌های کندانسور نوین آورده شده و سپس روش انتخاب کندانسور نوین با توجه به ظرفیت مورد نیاز شرح داده شده است.

مدل‌ها و ابعاد کندانسور نوین سری NCS استاندارد

کندانسور نوین سری NCS

فاصله فین 3.2 میلیمتر

فن

حجم مدار (لیتر)

مساحت کویل‌ها (m2)

ظرفیت (kW)

سری NCS

اختلاف

دبی هوا (m3/h)

تعداد فاز و ولتاژ

آمپراژ

توان (W)

تعداد و قطر(cm)

16

11

6

4225

1-220

0.95

200

1*40

2.2

9.5

6.4

4.5

2.5

NCS-140-1

4200

3-380

0.6

200

1*40

3.3

14.2

9.3

6.4

3.6

NCS-140-2

4200

3-380

0.6

200

1*40

4.3

18.9

13.1

8.3

4.5

NCS-140-3

4200

3-380

0.6

200

1*40

5.6

24.8

16.7

11.6

6.4

NCS-140-4

6240

3-380

0.95

450

1*50

6.6

27.1

21.1

13.8

7.5

NCS-150-5

4200

3-380

0.6

200

2*40

6.3

26.9

22.2

14.5

7.9

NCS-240-5

4200

3-380

0.6

200

2*40

9.8

41.4

25.7

17.6

9.7

NCS-240-7

6240

3-380

0.95

450

2*50

12.4

52.7

31.5

21.8

12

NCS-250-10

6240

3-380

0.95

450

2*50

15.6

69.2

43.5

30

16.4

NCS-250-15

6240

3-380

0.95

450

3*50

19.5

85.8

55.7

38.3

21

NCS-350-20

6240

3-380

0.95

450

3*50

23.3

102.9

63.4

43.2

23

NCS-350-25

6240

3-380

0.95

450

4*50

32.8

136.6

72.7

53.1

29

NCS-450-30

6240

3-380

0.95

450

4*50

41.3

179.6

87.3

60.1

32.8

NCS-450-35

6240

3-380

0.95

450

6*50

37.6

160.2

87.3

60.1

32.8

NCS-650-35

6240

3-380

0.95

450

6*50

40.9

177.3

101

69.4

37.8

NCS-650-40

ابعاد کندانسور نوین سری NCS

حجم رسیور( لیتر)

ابعاد (سانتیمتر)

خروجی (اینچ)

ورودی (اینچ)

سری NCS

H

W

L

1.5

70

70

70

5/8

5/8

NCS-140-1

4

70

75

70

5/8

7/8

NCS-140-2

4

70

75

70

5/8

7/8

NCS-140-3

5.5

70

75

90

5/8

7/8

NCS-140-4

5.5

75

80

90

5/8

7/8

NCS-150-5

5.5

65

80

115

5/8

7/8

NCS-240-5

6.3

75

80

130

5/8

1 1/8

NCS-240-7

14.3

95

100

130

7/8

1 1/8

NCS-250-10

18.8

95

100

170

7/8

1 1/8

NCS-250-15

22.5

95

100

205

1 1/8

1 3/8

NCS-350-20

26

110

100

205

1 1/8

1 3/8

NCS-350-25

26

115

100

255

1 1/8

1 5/8

NCS-450-30

33.5

120

100

255

1 1/8

1 5/8

NCS-450-35

30

165

100

205

1 1/8

1 5/8

NCS-650-35

33.5

175

100

205

1 1/8

1 5/8

NCS-650-40

مدل‌ها و ابعاد کندانسور نوین سری NCH افقی

کندانسور نوین سری NCH

فاصله فین 3.2 میلیمتر

فن

حجم مدار (لیتر)

مساحت کویل‌ها (m2)

ظرفیت (kW)

سری NCH

اختلاف

دبی هوا (m3/h)

تعداد فاز و ولتاژ

آمپراژ

توان (W)

تعداد و قطر(cm)

16

11

6

4200

3-380

0.6

200

2*40

6.3

27

22.2

14.5

7.9

NCH-240-5

4200

3-380

0.6

200

2*40

9.7

41

25.7

17.6

9.7

NCH-240-7

6240

3-380

0.95

450

2*50

12.1

52

31.5

21.8

12

NCH-250-10

6240

3-380

0.95

450

2*50

15.6

69.2

43.5

30

16.4

NCH-250-15

6240

3-380

0.95

450

3*50

19.5

85.8

55.7

38.4

21.1

NCH-350-20

6240

3-380

0.95

450

3*50

23.3

102.9

63.4

43.2

23

NCH-350-25

6240

3-380

0.95

450

4*50

32.8

136.6

77.2

53

29

NCH-450-30

6240

3-380

0.95

450

4*50

41.3

179.6

87.3

60

32.8

NCH-450-35

6240

3-380

0.95

450

6*50

37.6

160.2

87.3

60

32.8

NCH-650-35

6240

3-380

0.95

450

6*50

41.1

178.9

101

69.5

37.8

NCH-650-40

ابعاد کندانسور نوین سری NCH

حجم رسیور( لیتر)

ابعاد (سانتیمتر)

خروجی (اینچ)

ورودی (اینچ)

سری NCH

H

W

L

5.5

115

70

140

5/8

7/8

NCH-240-5

6.3

115

75

180

5/8

1 1/8

NCH-240-7

14.3

115

85

200

7/8

1 1/8

NCH-250-10

18.8

115

85

200

7/8

1 1/8

NCH-250-15

22.5

115

85

230

1 1/8

1 3/8

NCH-350-20

26

115

100

230

1 1/8

1 3/8

NCH-350-25

26

115

105

285

1 1/8

1 5/8

NCH-450-30

33.5

115

110

285

1 1/8

1 5/8

NCH-450-35

30

115

155

235

1 1/8

1 5/8

NCH-650-35

33.5

115

145

275

1 1/8

1 5/8

NCH-650-40

مدل‌ها و ابعاد کندانسور نوین سری NCP پکیج

ابعاد کندانسور نوین سری NCP

فاصله فین 3.2 میلیمتر

فن

حجم مدار (لیتر)

مساحت کویل‌ها (m2)

ظرفیت (kW)

سری NCP

اختلاف

دبی هوا (m3/h)

تعداد فاز و ولتاژ

آمپر

توان (W)

تعداد و قطر(cm)

16

11

6

4200

3-380

0.6

200

2*40

6.4

27.8

22.2

14.5

7.9

NCP-240-5

4200

3-380

0.6

200

2*40

9.7

41

25.4

17.5

9.6

NCP-240-7

6240

3-380

0.95

450

2*50

12.1

52

31.2

21.5

11.9

NCP-250-10

6240

3-380

0.95

450

2*50

15.6

69.2

43.5

30

17.5

NCP-250-15

6240

3-380

0.95

450

3*50

19.6

86.2

56.1

38.5

21.2

NCP-350-20

6240

3-380

0.95

450

3*50

23.2

102.4

63.4

43.2

23

NCP-350-25

13000

3-380

1.8

800

3*63

32.5

135.2

77.2

52.6

28.5

NCP-363-30

13000

3-380

1.8

800

3*63

37.1

157.1

86.3

59.5

32.7

NCP-363-35

13000

3-380

1.8

800

4*63

41

178.9

100

69

37.6

NCP-463-40

ابعاد کندانسور نوین سری NCP

حجم رسیور( لیتر)

ابعاد (سانتیمتر)

خروجی (اینچ)

ورودی (اینچ)

سری NCP

H

W

L

5.5

115

65

125

5/8

7/8

NCP-240-5

6.3

115

65

140

5/8

1 1/8

NCP-240-7

14.3

130

75

155

7/8

1 1/8

NCP-250-10

18.8

130

90

175

7/8

1 1/8

NCP-250-15

22.5

130

90

210

1 1/8

1 3/8

NCP-350-20

26

130

100

210

1 1/8

1 3/8

NCP-350-25

26

130

110

250

1 1/8

1 5/8

NCP-363-30

30

130

135

250

1 3/8

1 5/8

NCP-363-35

33.5

130

135

290

1 3/8

1 5/8

NCP-463-40

مدل‌ها و ابعاد کندانسور نوین سری NCV وی‌شکل

ابعاد کندانسور نوین سری NCV

فاصله فین 3.2 میلیمتر

فن

حجم مدار (لیتر)

مساحت کویل‌ها (m2)

ظرفیت (kW)

سری NCV

اختلاف

دبی هوا (m3/h)

تعداد فاز و ولتاژ

آمپر

توان (W)

تعداد و قطر(cm)

16

11

6

6240

3-380

0.95

450

4*50

31.1

138.4

76.4

52

28.5

NCV-450-30

6240

3-380

0.95

450

6*50

39.1

171.6

101

69.2

37.7

NCV-650-40

6240

3-380

0.95

450

6*50

46.7

205.9

120

82.1

44.8

NCV-650-50

6240

3-380

0.95

450

8*50

64.8

269.8

138

97.8

57.8

NCV-850-60

ابعاد کندانسور نوین سری NCV

حجم رسیور( لیتر)

ابعاد (سانتیمتر)

خروجی (اینچ)

ورودی (اینچ)

سری NCV

H

W

L

37.6

170

130

195

7/8

1 1/8

NCV-450-30

45

170

130

230

1 1/8

1 3/8

NCV-650-40

52.2

170

130

230

1 1/8

1 3/8

NCV-650-50

52.2

180

135

280

1 3/8

1 5/8

NCV-850-60

مشخصات کلی کندانسور نوین

کویل‌های کندانسور نوین با لوله مسی به قطر 3/8 اینچ ساخته شده و دارای فین آلومینیومی موج‌دار است. ورق بدنه کندانسور نوین از جنس گالوانیزه بوده و دارای پوشش رنگ الکترواستاتیک است. همچنین شاسی کندانسور طوری طراحی شده که کمپرسور و سایر تجهیزات مرتبط به‌راحتی بر روی ان سوار شوند.

انتخاب کندانسور نوین

ظرفیت کندانسور از مجموع توان مصرفی کمپرسور و ظرفیت اواپراتور(بار برودتی) به‌دست می‌آید. پس از بدست آوردن ظرفیت مورد نیاز، باید 4 ضریب را به‌دست آوریم تا به‌کمک آنها ظرفیت نامی و مدل کندانسور را استخراج کنیم.

دقت شود که در تمامی مدل‌ها ظرفیت نامی ذکر شده که در دمای مشخص شده برای کندانسور و دمای محیط 32 درجه سانتیگراد و برای مبرد R22 اندازه‌گیری شده است.

ضریب C1 برای اصلاح اختلاف دمای محیط و کندانسور در حالت واقعی و نامی کاربرد دارد.

ضریب اصلاح اختلاف دمای تقطیر و دمای محیط C1:

20

17

15

12

10

8

6

Dt1

0.75

0.88

1.00

1.25

1.49

1.89

2.50

C1

ضریب C2 برای اصلاح ظرفیت به‌علت تغییر مبرد کاربرد دارد.

ضریب اصلاح نوع مبرد C2:

R 404A

R 22

R 134a

Refrigerant

0.98

1.00

1.03

C2

ضریب C3 برای اصلاح تغییر ظرفیت ناشی‌از ارتفاع از سطح دریاست.

ضریب اصلاح ارتفاع محیط از سطح دریا C3

2500

2000

1500

1000

500

0

ارتفاع از سطح دریا (متر)

1.28

1.20

1.15

1.09

1.04

1.00

C3

ضریب C4 برای اصلاح ظرفیت ناشی‌از تغییر دمای محیط است.

ضریب اصلاح دمای محیط C4

46

42

38

32

27

Ta

1.06

1.04

1.02

1.00

0.98

C4

پس از به‌دست آوردن این ضرایب، با ضرب آنها در ظرفیت مورد نیاز، ظرفیت نامی به‌دست آمده و با توجه به آن کندانسور انتخاب می‌گردد.

به مثال زیر توجه کنید:

Evaporating Capacity: Qe = 20kW

Compressor Power Input: Pc = 8 kW

Ambient Temprature: Ta = 42 °C

Condensing Temperature: Tc = 52 °C

Refrigeration: R404A

Altitude: 1000m

Qr = Qe + Pc = 20 + 8 = 28kW

Dt1 = Tc - Ta = 52 - 42 = 10 °C

C1 = 1.49

C2 = 0.98

C3 = 1.09

C4 = 1.04

Capacity = Qr * C1 * C2 * C3 * C4 = 28 * 1.49 * 0.98 * 1.09 * 1.04 = 46.4 kW

نامگذاری کندانسور نوین

نامگذاری کندانسور نوین

مطالب مرتبط