چک ولو کستل  (Castel Check Valve) چیست؟

چک ولو یا شیر یکطرفه شیری است که به سیال اجازه حرکت به یک سمت را می دهد و مانع برگشت سیال (مایع یا گاز) در مسیر رفت می شود.

check valve castel

تصویر چک ولو کستل

محل نصب چک ولو کستل  (Castel Check Valve)

در یک سیکل تبرید محل نصب چک ولو کستل در خط مایع، خط مکش و خط گاز داغ می باشد.

location Valve Castell

نحوه کار چک ولو کستل (Castel Check Valve)

در درون چک ولو ها دیسکی وجود دارد و به هنگام حرکت سیال، دیسک باز شده و به سمت بالا حرکت می کند و اگر مسیر جریان سیال 180 درجه تغییر کند دیسک بلافاصله برگشته و مانع عبور سیال می شود.

انواع چک ولو کستل  (Castel Check Valve)

نوع اتصال

سایز

کد قطعه

مهره ای

1/4"

3112/2

مهره ای

3/8”

3112/3

مهره ای

1/2"

3112/4

مهره ای

5/8”

3112/5

مهره ای

3/4"

3112/6

جوشی

7/8”

3122/7

جوشی

1.1/8”

3122/9

جوشی

1.3/8”

3122/11

جوشی

1.5/8

3122/13

جوشی

2.1/8”

3122/17

جوشی

1/2

3130/4

جوشی

5/8

3130/5

جوشی

3/8”

3132/3

جوشی

7/8”

3132/7

جوشی

1.1/8”

3142/9

جوشی

1.3/8”

3142/11

جوشی

1.5/8”

3142/13

جوشی

2.1/8

3142/17

جوشی

2.5/8

3142/21

جوشی

3.1/8

3142/25

ویژگی های چک ولو کستل (Castel Check Valve)

قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه مطبوع که با مبردهای زیر کار می کنند. R22,R134a,R404A,R407C,R410A,R507

ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

قابلیت کاربرد در هر قسمتی از سیستم تبرید که لازم است برگشت جریان وجود نداشته باشد.

جنس بدنه  و پوسته از برنج نورد گرم سری ST-UNI EN 12165 - CW 617N  

جنس فنر از فولاد ضد زنگ آستینی

لاستیک کلوروپرن برای سیل گسکت های خارجی

قابلیت نصب چک ولو های سری 3120 و 3140 درلاین افقی

قابلیت نصب چک ولوهای سری 3130 در لاین افقی، لاین شیب دار و لاین عمودی با جریان رو به بالا

حک شدن جهت جریان چک ولو ها بر روی بدنه

در هنگام نصب چک ولو کستل (Castel Check Valve) موارد زیر را رعایت کنید:

قبل از نصب چک ولو به لوله، سیستم را تمیز کنید.

در هنگام جوشکاری به سیستم، از مواد پرکننده با نقطه ذوب پایین استفاده شود.

در هنگام جوشکاری از تماس شعله و بدنه چک ولو خودداری شود زیرا باعث خراب شدن و کاهش عملکرد مناسب شیر خواهد شد.

برای چک ولو های سری 3122 لازم است قبل از جوشکاری ، شیر دمونتاژ شود.(بجز جوشکاری لحیمی)

جدول مشخصات فنی چک ولو کستل  (Castel Check Valve)

محدوده دمای مبرد[ ]

مینیمم اختلاف فشار [bar]

ضریبKv [m3/h]

نوع اتصال

کد قطعه

ODM

ODS

SAE Flare

Max.

Min.

Ø(mm)

Ø (in.)

Ø(mm)

Ø (in.)

105

-40

0.1

0.5

-

-

-

-

1/4"

3112/2

1.5

3/8”

3112/3

1.8

1/2"

3112/4

3.3

5/8”

3112/5

5.0

3/4"

3112/6

160

-35

6.6

-

1.1/8”

-

7/8”

-

3122/7

8.8

35

1.3/8”

-

1.1/8”

3122/9

15.2

-

1.5/8”

35

1.3/8”

3122/11

25

-

2

-

1.5/8

3122/13

40

-

-

54

2.1/8”

3122/17

120

-40

1.8

-

-

-

1/2

3130/4

303

-

--

16

5/8

3130/5

105

-40

1.5

-

-

-

3/8”

3132/3

5

-

-

22

7/8”

3132/7

160

-35

8.8

-

-

-

1.1/8”

3142/9

15.2

-

-

35

1.3/8”

3142/11

25

-

-

-

1.5/8”

3142/13

40

-

-

54

2.1/8

3142/17

40

-

-

-

2.5/8

3142/21

40

-

-

-

3.1/8

3142/25

جدول ابعاد و وزن چک ولو کستل  (Castel Check Valve)

وزن(گرم)

ابعاد بر حسب mm

کد قطعه

Ch

ØD

Q

L

H1

H

86

16

19

-

-

-

56

3112/2

131

20

23

68

3112/3

166

22

25

73

3112/4

242

25

29

85

3112/5

400

32

36

98

3112/6

1180

-

-

60

100

25.8

84.5

3122/7

1090

3122/9

1625

68

118

34

101.5

3122/11

2955

88

141

37

125.5

3122/13

4225

104

173

42.5

142

3122/17

185

23

-

-

-

148

3130/4

440

37

183

3130/5

131

23

107

3132/3

360

36

165

3132/7

1320

-

60

201

28.5

84.5

3142/9

1885

68

232

34

101.5

3142/11

3315

88

256

37

125.5

3142/13

4875

104

285

42.5

142

3142/17

5690

3142/21

1280

329

3142/25

نقشه ابعاد چک ولو کستل به تفکیک کد قطعه (Castel Check Valve)

Dimensions Check Valo Castell

ابعاد شکل ها بر حسب mm می باشد.

ظرفیت جریانی مبرد چک ولو کستل بر حسب(kW)

خط گاز داغ

خط مکش

خط مایع

کد قطعه

R507

R410A

R407C

R404A

R22

R134a

R507

R410A

R407C

R404A

R22

R134a

R507

R410A

R407C

R404A

R22

R134a

4.8

6.8

5.8

4.8

5.4

4.3

1.1

1.5

1.1

1.1

1.3

0.9

5.8

8.6

8.6

6

9.2

8.5

3112/2

14.3

20.4

17.4

14.4

16.2

12.8

3.3

4.5

3.4

3.3

3.8

2.8

17.3

25.8

25.8

17.9

27.5

25.5

3112/3

17.2

24.5

20.9

17.3

19.4

15.3

4

5.4

4.1

4

4.6

3.4

20.7

30.9

31

21.4

32.9

30.6

3112/4

31.5

44.9

38.3

31.7

35.6

28.1

7.4

9.9

7.5

7.4

8.4

6.2

38

56.7

56.9

39.3

60.4

56.1

3112/5

47.7

68

58.1

48

54

42.5

11.2

15

11.4

11.2

12.8

9.5

57.5

85.9

86.2

59.5

91.5

85

3112/6

63

89.8

76.7

63.4

71.3

56.1

14.7

19.8

15

14.7

16.8

12.5

75.9

113.3

113.7

78.5

120.8

112.7

3122/7

84

119.7

102.3

84.5

95

74.8

19.6

26.4

20

19.6

22.4

16.6

101.2

151.1

151.6

104.7

161

149.6

3122/9

145

206.7

176.6

145.9

164.2

129.2

33.9

45.6

34.5

33.9

38.8

28.7

174.8

261

261.9

180.9

278.2

258.4

3122/11

238.5

340

290.5

240

270

212.5

55.8

75

56.8

55.8

63.8

47.3

287.5

429.3

430.8

297.5

475.5

425

3122/13

381.6

544

464.8

384

432

340

89.2

120

90.8

89.2

102

75.6

460

686.8

689.2

476

732

680

3122/17

     

18

21.1

15.3

     

4.1

4.9

3.9

     

21.4

32.4

30.3

3130/4

     

33

38.6

28.1

     

7.5

8.9

7.1

     

39.3

59.4

55.6

3130/5

14.3

20.4

17.4

14.4

16.2

12.8

3.3

4.5

3.4

3.3

3.8

2.8

17.3

25.8

25.8

17.9

27.5

25.5

3132/3

47.7

68

58.1

48

54

42.5

11.2

15

11.4

11.2

12.8

9.5

57.5

85.9

86.2

59.5

91.5

85

3132/7

84

119.7

102.3

84.5

95

74.8

19.6

26.4

20

19.6

22.4

16.6

101.2

151.1

151.6

104.7

161

149.6

3142/9

145

206.7

176.6

145.9

164.2

129.2

33.9

45.6

34.5

33.9

38.8

28.7

174.8

261

261.9

180.9

278.2

258.4

3142/11

238.5

340

290.5

240

270

212.5

55.8

75

56.8

55.8

63.8

47.3

287.5

429.3

430.8

297.5

457.5

425

3142/13

381.6

544

464.8

384

432

340

89.2

120

90.8

89.2

102

75.6

460

686.8

689.2

476

732

680

3142/17

3142/21

3142/25

 

مطالب مرتبط