شرکت فرافن سازه تاو در زمینه طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های عمرانی، صنعتی، زیست محیطی و… فعالیت می‌کند. دامون در سال ۱۳۹۷ به سفارش شرکت فرافن سازه تاو یک واحد سردخانه دو منظوره در شهر تهران تاسیس کرد.