شرکت عبیدی از شرکت‌های باسابقه و مطرح داروسازی در ایران است که تجربه همکاری با دامون را در زمینه ساخت سردخانه دارویی داشته است. این بار داروسازی عبیدی با توجه به رضایت از پروژه‌ قبلی، مسئولیت ساخت پنج واحد سردخانه زیر صفری و بالای صفری جهت نگهداری مواد غذایی را به دامون واگذار کرد و دامون توانست بار دیگر رضایت داروسازی عبیدی را بدست آورد.