شرکت آرزوی بهار زیر مجموعه گروه کسب و کار نظری است و در زمره شرکت‌های به روز و برتر در عرصه تولید انواع محصولات، نهاده، تجهیزات کشاورزی و دانش فنی در کشور قرار دارد. این شرکت، زیر مجموعه‌های مختلف از جمله باغات، مرغداری، بازرگانی، تامین نهاده و تجهیزات کشاورزی را شامل می‌شود. نیاز به فراهم نمودن شرایط مناسب برای نگهداری مواد اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات کشاورزی سبب شد تا شرکت آرزوی بهار با همکاری دامون یک واحد سردخانه زیر صفری را احداث کند.