انرژتیک بار (شرکت داروسازی کارن)، تولیدکننده مکمل‌ها و شکلات‌های مقوی و انرژی‌زایی است که خشکبار و آجیل از جمله مواد اولیه آن هستند. نگهداری مواد اولیه در شرایط مناسب از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان مواد غذایی به‌شمار می‌رود؛ چرا که مواد اولیه باکیفیت و سالم، تاثیر فراوانی بر کیفیت محصول تولیدی خواهد داشت. همین موضوع سبب شد تا انرژیک‌بار در سال ۱۳۹۸ سفارش ساخت یک واحد سردخانه بالای صفری نگهداری آجیل را ثبت کند و جزو مشتریان رضایتمند دامون باشد.