شرکت پتروشیمی کاویان (سهامی خاص) از شرکت‌های تابعه گروه باختر است. پتروشیمی کاویان وظیفه تامین خوراک اتیلن دیگر شرکت‌های زیر مجموعه گروه باختر را بر عهده دارد. همچنین توجه به الزامات محیط زیستی همراه با تولید محصول با کیفیت در دستور کار این شرکت قرار دارد. شرکت دامون در سال ۱۴۰۱ به سفارش پتروشیمی کاویان، مسئولیت ساخت دو واحد سردخانه زیر صفری جهت نگهداری محصولات پروتئینی رستوران این شرکت در منطقه عسلویه را بر عهده گرفت و توانست پروژه موفقی را با رضایت مشتری به سرانجام برساند.