شــركت كشت و صنعت پیوند بیستون پارس (سهامی خاص) در شهرستان قصرشیرین واقع شده است و با هدف ایجاد باغ، تولید نهال و تولید محصولات زراعی در منطقه صفر مرزی در شهرستان قصرشیرین فعالیت می‌کند. دامون در سال ۱۴۰۲ به سفارش شرکت پیوند پیستون پارس اقدام به احداث یک واحد سردخانه زیر صفر نگهداری پروتئین در مرز خسروی کرد.