مجتمع آموزشی راه رشد با بیش از ۳۰ سال سابقه، یکی از مجتمع‌های آموزشی شناخته شده در ایران با شعار “زندگی بهتر از طریق مشارکت” است. ای مجتمع امکانات آموزشی و رفاهی متنوعی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. لزوم نگهداری مناسب مواد غذایی و تعداد بالای دانش‌آموزان این مجتمع، منجر به تصمیم این مجتمع آموزشی برای احداث یک واحد سردخانه مواد غذایی شد. به همین جهت، دامون در سال ۱۳۹۷ یک واحد سردخانه دومنظوره را به سفارش مجمتع راه رشد احداث کرد.