طرح توجیهی سردخانه 3000 تنی

طرح توجیهی ساخت سردخانه 3000 تن برای براورد هزینه این پروژه تدوین می‌شود. هزینه اجرای این پروژه شامل هزینه‌های ثابت و جاری می‌شود. نحوه مشارکت بانک در این پروژه نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه صنعتی 3000 تنی بالای صفر

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه 3000 تنی صنعتی بالای صفر شامل مطالعات فنی و اقتصادی پروژه است. در این طرح توجیهی، هزینه ساخت یک سردخانه 3000 تنی بالای صفر به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. این سردخانه برای نگهداری مواد غذایی در دمایی بالاتر از دمای انجماد استفاده می‌شود.

این سردخانه به صورت 6 اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. مشخصات کلی این سردخانه بدین صورت می‌باشد.

تعداد اتاق

6

ظرفیت هر اتاق (تن)

500

توان مورد نیاز هر اتاق (اسب بخار)

50

ارتفاع هر اتاق (متر)

8

مساحت هر اتاق (متر مربع)

250

مساحت کل سردخانه (متر مربع)

1500

 سرمایه گذاری لازم برای ساخت این نوع سردخانه به شکل خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات کامل‌تر در طرح توجیهی سردخانه صنعتی 3000 تنی بالای صفر بیان شده است.

زمین مورد نیاز (متر مربع)

3,288

سرمایه گذاری کل (میلیون ریال)

35,192

تسهیلات (میلیون ریال)

28,153

آورده متقاضی (میلیون ریال)

7,038

اشتغال‌زایی (نفر)

11

دوره بازگشت سرمایه برای این واحد صنعتی 1000 تنی چهار سال می‌باشد.

دانلود فایل PDF طرح توجیه سردخانه 3000 تنی بالای صفر

طرح توجیهی و هزینه ساخت سردخانه صنعتی 3000 تنی زیر صفر

طرح توجیهی ساخت سردخانه 3000 تنی صنعتی زیر صفر، ملاحظات فنی و اقتصادی پروژه را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این طرح توجیهی، هزینه ساخت یک سردخانه 3000 تنی زیر صفر به طور کامل بررسی می‌شود. این سردخانه برای جلوگیری از فساد مواد غذایی استفاده می‌شود.  

این سردخانه به صورت 6 اتاق با ظرفیت 500 تن طراحی شده است. مشخصات کلی این سردخانه بدین صورت می‌باشد.

تعداد اتاق

6

ظرفیت هر اتاق (تن)

500

توان مورد نیاز هر اتاق (اسب بخار)

80

ارتفاع هر اتاق (متر)

8

مساحت هر اتاق (متر مربع)

169

مساحت کل سردخانه (متر مربع)

1,014

 سرمایه گذاری لازم برای ساخت این نوع سردخانه به شکل خلاصه در جدول زیر ارائه شده است. اطلاعات کامل‌تر در طرح توجیهی سردخانه صنعتی 3000 تنی بالای صفر بیان شده است.

زمین مورد نیاز (متر مربع)

2,222

سرمایه گذاری کل (میلیون ریال)

30,181

تسهیلات (میلیون ریال)

21,127

آورده متقاضی (میلیون ریال)

9,054

اشتغال‌زایی (نفر)

6

دوره بازگشت سرمایه برای این واحد صنعتی 3000 تنی چهار سال و یازده ماه می‌باشد.

دانلود فایل PDF طرح توجیه سردخانه 3000 تنی زیر صفر