مهره کستل یا Castel Nut مهره فیتینگی به شکل چندضلعی یا گرد که پیچ برای محکم تر بسته شدن درون آن قرار می گیرد.

 

مهره کستل | قیمت مهره کستل | خرید مهره کستل | مشخصات فنی مهره کستل

انواع مهره کستل

این مهره دارای 6 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال سایز کد قطعه
 Technical-Specifications مهره ای 1/4″ 7010/22

مهره ای

3/8” 7010/33

مهره ای

1/2″ 7010/44

مهره ای

5/8” 7010/55

مهره ای

3/4″ 7010/66

مهره ای

7/8” 7010/77

ویژگی های مهم

  1. قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.
  2. ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی مهره رزوه ای کستل (Castel SAE Flare Nut)

قطر لوله مسی نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
Ø(mm) Ø(in)
6 1/4″ 1/4″ NS4-4 7010/22  Technical-Specifications
3/8” 3/8” NS4-6 7010/33
1/2″ 1/2″ NS4-8 7010/44
16 5/8” 5/8” NS4-10 7010/55
3/4″ 3/4″ NS4-12 7010/66
22 7/8” 7/8” NS4-14

7010/77