مهره کستل  (Castel NUT)

مهره فیتینگی به شکل چندضلعی یا گرد که پیچ برای محکم تر بسته شدن درون آن قرار می گیرد.

 

Castel NUT

انواع مهره کستل  (Castel NUT)

مهره شرکت کستل دارای 6 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

نوع اتصال سایز کد قطعه
 Technical-Specifications مهره ای 1/4″ 7010/22

مهره ای

3/8” 7010/33

مهره ای

1/2″ 7010/44

مهره ای

5/8” 7010/55

مهره ای

3/4″ 7010/66

مهره ای

7/8” 7010/77

ویژگی های مهره کستل  (Castel NUT)

قابلیت کاربرد درسیستم های تبرید و سازگار با تمامی مبردها.

ماکزیمم فشارمجاز مبرد(PS) 45 bar

جدول مشخصات فنی مهره رزوه ای کستل (Castel SAE Flare Nut)

قطر لوله مسی نوع اتصال- مهره ای کد بین المللی کد قطعه شماتیک
Ø(mm) Ø(in)
6 1/4″ 1/4″ NS4-4 7010/22  Technical-Specifications
3/8” 3/8” NS4-6 7010/33
1/2″ 1/2″ NS4-8 7010/44
16 5/8” 5/8” NS4-10 7010/55
3/4″ 3/4″ NS4-12 7010/66
22 7/8” 7/8” NS4-14

7010/77