بوبین کستل  (Castel Coil)

بوبین یا سیم پیچ قرقره ای که به دور آن سیم روکش داری به صورت مارپیچ و منظم پیچیده شده و برای تغییر مقدار جریان برق در شیر برقی به کار می‌رود.

Castel Coil

محل نصب بوبین کستل (Coil Castel) در سیکل تبرید

بوبین کستل (Coil Castel) همراه با شیر برقی در مدار سیکل تبرید قرار می گیرد.

Bob Castell installation site

انواع بوبین کستل  (Castel Coil)

بوبین های شرکت کستل دارای 5 مدل اصلی بوده و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

ویژگی های بوبین کستل  (Castel Coil)

اتصال به وسیله جعبه تقسیم

دارای درجه حفاظت طبق استاندارد IP65-EN60529 همراه با جعبه تقسیم

بوبین HM2 برای جریان A.C. و بوبین HM3 برای جریان D.C.

قابل استفاده برای شیر برقی های باز

قابلیت کار تا دمای محیط 50 درجه

عایق رطوبت

جدول مشخصات فنی بوبین کستل  (Castel Coil)

فرکانس برحسب Hz

تلرانس ولتاژ

برحسب %

ولتاژ

کد قطعه

بوبین

50/60

+10/-10

24 A.C.

9100/RA2

HM2

50/60

+10/-10

110 A.C.

9100/RA4

50/60

+6/-10

220/230 A.C.

9100/RA4

-

+10/-5

12 D.C.

9120/RD1

HM3

-

+10/-5

24 D.C.

9120/RD2

جدول ابعاد و وزن بوبین کستل (Castel Coil)

وزن برحسب (g)

ابعاد

مصرف بر حسب mA

ولتاژ

کد قطعه

بوبین

H

L2

L1

کارکرد

استارت

DC

50Hz

DC

50Hz

230

35

34

66.5  ـ

527

ـ

920

24 A.C.

9100/RA2

HM2

 ـ

128

ـ

230

110 A.C.

9100/RA4

 ـ

68

 ـ

120

220/230 A.C.

9100/RA6

470

35

61

82

1720

 ـ

1720

 ـ

12 D.C.

9120/RD1

HM3

895

 ـ

895

 ـ

24 D.C.

9120/RD2

نقشه بوبین کستل به تفکیک کد قطعه

Boeing Castell Map

مطالب مرتبط