شرکت پلیمر آریاساسول طراحی، توسعه، تأمین سرمایه، ساخت، تملک، بهره‌برداری و نگهداری واحدهای اتیلن (کراکر) و انواع مختلف پلی‌اتیلن در منطقه ویژه اقتصادی پارس واقع در بندر عسلویه را بر عهده دارد. شرکت دامون تاکنون دو دستگاه از سردخانه‌های کانکسی این مجموعه را ضد انفجار نموده است. این دو دستگاه سردخانه برای نگهداری از پراکساید استفاده می‌شدند و امکان انفجار بخارات آن وجود داشت که با تمهیدات صورت گرفته این امکان تا حد زیادی کاهش پیدا کرد.

از مشخصات و ویژگی‌های این پروژه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده از سیکل دیفراست گاز داغ به جای سیکل دیفراست الکتریکی؛
  • بیرون قرار دادن تجهیزات الکتریکی که امکان ضد انفجار کردن ندارند؛
  • حذف روشنایی؛
  • ارت کردن کلیه قطعات و بدنه؛
  • ایجاد زمینه رعایت الزامات HSE صنایع شیمیایی.