نگهداری مناسب مواد غذایی و جلوگیری از فساد آن‌ها، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های صاحبان رستوران است و استفاده از مواد اولیه با کیفیت و مناسب باعث افزایش رضایت مشتریان خواهد شد. به همین علت، رستوران هوکا در سال ۱۴۰۲ سفارش ساخت یک سردخانه دو منظوره برای نگهداری مواد غذایی را به شرکت دامون ارسال کرد و دامون نیز توانست انتظارات را برآورده کند.