شرکت پارس دارو از ابتدای دهه‌ی ١٣٤٠ شروع به فعالیت کرد و حالا سهم قابل توجهی از بازار داخلی را کسب کرده است. پارس دارو چندین بار به دلیل رعایت استانداردهای بین‌المللی و توجه به الزامات زیست محیطی و بهداشتی در سطح ملی و منطقه‌ای تقدیر شده است. طراحی و ساخت سردخانه ضدانفجار یکی از نیازهای اساسی شرکت‌های داروسازی برای نگهداری پروکساید است. اگر طراحی سردخانه پروکساید دقیق انجام نشود، احتمال انفجار و اشتعال افزایش پیدا می‌کند و شرکت‌ها با خطرات جدی جانی و مالی مواجه می‌شوند. ساخت سردخانه ضدانفجار حساسیت‌های ویژه‌ای دارد و باید الزامات خاصی در این مورد رعایت شود. مهندسان دامون که تجربه پروژه‌های مشابه را داشتند، با طراحی و ساخت یک سردخانه ضدانفجار استاندارد مجهز به پنا هشدار پیامکی توانستند نیازهای شرکت پارس دارو را تامین کنند.