در این فیلم با نحوه عملکرد شیر انبساط ترموستاتیکی دانفوس آشنا می‌شوید.