گاز R502

R 502 Refrigerant

گاز مبرد فریونی R502 (کلرودی‌فلورومتان) از دسته CFC ها، ترکیبی از دو گاز فریونی R22 ،  R115 با درصد جرمی (R22:48.8%  و R115:51.2% ) می‌باشد. اصلی ترین کاربرد این گاز فریونی در فرآیند های تبرید با دمای پایین می‌باشد. این مبرد دمای تخلیه پایینی دارد و ظرفیت آن نسبت به R-22 بهبود پیدا کرده است. سیستم های تبرید تجاری که از این گاز مبرد استفاده می‌کنند، می‌توانند فرآیند تبریدِ دما پایین را با استفاده از کمپرسور های نسبتا ارزان قیمت انجام دهند. علی رغم اینکه تولید گاز مبرد R-502 از سال 1995 ممنوع شد، سرویس دهی آن با استفاده از عملیات بازیابی هنوز هم در دسترس می‌باشد.

کاربرد‌های گاز مبرد فریونی R502

R 502 application in ice machine

گاز مبرد مورد استفاده‌ سیکل‌ تبریدِ دما پایین (در ابعاد صنعتی و تجاری)

گاز مبرد مورد استفاده در یخچال های خانگی

گاز مبرد مورد استفاده در دستگاه های یخ ساز صنعتی

روغن کاری

روغن های معدنی

روغن آلکیل بنزن alkyl benzene

گاز‌های مناسب برای جایگزینی به جای مبرد فریونی R502 (Retrofitting)

گاز R502 را می‌توان(به علت ملاحظات زیست محیطی) با گازهای R422A, R507Aو  R404A جایگزین نمود.

سازگاری گاز فریونی R-502 با کمپرسورها

تولید کننده

نوع کمپرسور

Danfoss

پیستونی منیروپ (Maneurop reciprocating)

* به عنوان معادل گاز های فریونی R-404 و R-507 به کار می‌رود.

انواع برند تولید کننده گاز مبرد فریونی R502

ایسکون  (Isecon) -  هانیول (Honeywell) - فروژن(Frogen)

مکزیکِم (Mexichem) - استارگِت (Starget)  - آلفا(ALFA)

بسته بندی و اندازه های استاندارد عرضه مبرد فریونی  R502

نوع بسته بندی

جرم kg

کپسول

13.6

56.7

جدول دما – فشار گاز R502

دما (°F)

فشار(psig)

دما (°F)

فشار(psig)

دما (°F)

فشار(psig)

دما (°F)

فشار(psig)

-40

4.1

10

41.0

60

116

110

248

-35

6.5

15

46.5

65

127

115

265

-30

9.2

20

52.4

70

138

120

283

-25

12.1

25

58.8

75

149

125

301

-20

15.3

30

65.6

80

161

130

321

-15

18.8

35

72.8

85

174

135

341

-10

22.6

40

80.5

90

187

140

363

-5

26.7

45

88.7

95

201

   

0

31.1

50

97.4

100

216

   

5

35.9

55

107

105

232

   

با سایر گازهای برودتی آشنا شوید:

گاز r134a
گاز R407c

گاز R22

مطالب مرتبط