×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 168

پرشر سوئیچ آلکو PS2

ویژگی های پرشر سوئیچ سری ps2 :

    • رنج فشار قابل تنظیم

    • قابلیت تنظیم بر حسب واحد های bar و PSI

    • دمای کارکرد ℃ 50- تا ℃ 70+

    • فشار کارکرد لو پرشر سوئیچ 0.9bar  تا  7bar

    • فشار کارکرد های پرشر سوئیچ  3bar  تا   31bar

alco pressure switch ps2 model

پرشر سوئیچ آلکو سری PS2

مشخصات فنی پرشر سوئیچ های سری  PS2

لو پرشر سوئیچ سری PS2

مدل

کد قطعه

بالاترین نقطه تنظیم[bar]

اختلاف نقطه تنظیم

[bar]

تست فشار نشتی

[bar]

نوع اتصال

   

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

 

PS2-A7A

4 353 400

 

 

-0.5 ….7

 

 

 

 

 

6…31

 

 

0.5…. 5

 

 

4

 

 

24

 

 

35

7/16”-20 UNF

PS2-A7K

4 350 900

capillary/nut

PS2-A7L

4 713 565

cap./solder tube ¼“

PS2-A7U

4 713 415

solder 6 mm

PS2-A7X

4 713 416

solder tube ¼“

PS2-L7A

4 351 100

-0.5 ….7

6…31

0.5…. 5

Ext. reset

approx. 4bar

below

setpoint

 

 

24

 

 

35

7/16”-20 UNF

PS2-L7K

4 370 500

capillary nut

PS2-L7U

4 713 417

solder 6 mm

PS2-R7A

4 351 300

-0.5 ….7

6…31

Ext. reset

approx. 1bar

below

setpoint

Ext. reset

approx. 4bar

below

setpoint

 

 

24

 

 

35

7/16”-20 UNF

PS2-R7K

4 713 421

capillary nut

PS2-R7U

4 713 419

solder 6 mm

"های" اند "لو" پرشر سوئیچ های  سری  PS2طبق استاندارد EN 12263 PSL/PSH با ریست اتوماتیک/ اتوماتیک

مدل

کد قطعه

بالاترین نقطه تنظیم[bar]

اختلاف نقطه تنظیم

[bar]

تست فشار نشتی

[bar]

نوع اتصال

   

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

 

PS2-W7A

4 360 100

 

 

-0.5 ….7

 

 

 

 

 

6…31

 

 

0.5…. 5

 

 

4

 

 

24

 

 

35

7/16”-20 UNF

PS2-W7L

4 450 300

cap./solder ¼“

PS2-W7U

4 712 436

solder 6 mm

"های" اند "لو" پرشر سوئیچ های  سری  PS2طبق استاندارد EN 12263 PSL/PZH با ریست اتوماتیک/ دستی خارجی

مدل

کد قطعه

بالاترین نقطه تنظیم[bar]

اختلاف نقطه تنظیم

[bar]

تست فشار نشتی

[bar]

نوع اتصال

   

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

 

PS2-C7A

4 353 500

 

 

-0.5 ….7

 

 

 

 

 

6…31

 

 

0.5…. 5

 

Ext. reset

approx. 4bar

below

setpoint

 

 

24

 

 

35

7/16”-20 UNF

PS2-C7L

5 715 131

cap./solder ¼“

"های" اند "لو" پرشر سوئیچ های  سری  PS2

مدل

کد قطعه

بالاترین نقطه تنظیم[bar]

اختلاف نقطه تنظیم

[bar]

تست فشار نشتی

[bar]

نوع اتصال

   

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

7/16”-20 UNF

PS2-M7A

4 361 300

 

 

-0.5 ….7

 

 

 

 

 

6…31

 

 

0.5…. 5

 

 

---

 

 

24

 

 

35

طرفٍ "های"، قابلیت تبدیل از ریست اتوماتیک به دستی را دارد.

"های" اند "لو" پرشر سوئیچ های سری  PS2طبق استاندارد EN 12263 PSL/PZH با ریست اتوماتیک/ اتوماتیک (با قابلیت تبدیل به ریست دستی خارجی)

مدل

کد قطعه

بالاترین نقطه تنظیم[bar]

اختلاف نقطه تنظیم

[bar]

تست فشار نشتی

[bar]

نوع اتصال

PS2-N7A

4 715 756

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

7/16”-20 UNF

 

 

-0.5 ….7

 

 

 

 

 

6…31

 

 

0.5…. 5

 

 

------

 

 

24

 

 

35

"های" اند "لو" پرشر سوئیچ های سری  PS2طبق استاندارد EN 12263 PSL/PZHH با ریست  اتوماتیک/ دستی داخلی

مدل

کد قطعه

بالاترین نقطه تنظیم[bar]

اختلاف نقطه تنظیم

[bar]

تست فشار نشتی

[bar]

نوع اتصال

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

 

PS2-T7A

4 368 500

 

 

-0.5 ….7

 

 

 

 

 

6…31

 

 

0.5…. 5

Ext. reset

approx. 4bar

below

setpoint

 

 

 

24

 

 

35

7/16”-20 UNF

PS2-T7U

4 713 424

solder 6 mm

"های" اند "لو" پرشر سوئیچ های سری  PS2طبق استاندارد EN 12263 PZL/PZH با ریست  دستی خارجی/ دستی خارجی

مدل

کد قطعه

بالاترین نقطه تنظیم[bar]

اختلاف نقطه تنظیم

[bar]

تست فشار نشتی

[bar]

نوع اتصال

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

 

PS2-B7A

4 360 200

 

 

-0.5 ….7

 

 

 

 

 

6…31

Ext. reset

approx. 1bar

below

setpoint

 

 

 

Ext. reset

approx. 4bar

below

setpoint

 

 

 

24

 

 

35

7/16”-20 UNF

PS2-B7K

4 446 600

capillary nut

PS2-B7L

4 446 700

cap./solder ¼“

PS2-B7U

4 449 400

solder 6 mm

"های" اند "لو" پرشر سوئیچ های سری  PS2طبق استاندارد EN 12263 PZH/PZHH با ریست دستی خارجی/ دستی داخلی

مدل

کد قطعه

بالاترین نقطه تنظیم[bar]

اختلاف نقطه تنظیم

[bar]

تست فشار نشتی

[bar]

نوع اتصال

چپ

راست

چپ

راست

چپ

راست

 

PS2-G8A

4 368 600

 

 

 

6…31

 

 

 

 

 

6…31

 

Ext. reset

approx. 1bar

below

setpoint

 

 

 

Ext. reset

approx. 4bar

below

setpoint

 

 

 

35

 

 

35

7/16”-20 UNF

PS2-G8U

4 713 427

solder 6 mm

PS2-G8X

4 713 428

solder tube ¼”

مطالب مرتبط