شرکت دارو بهداشت شفا آراد زیر مجموعه گروه دارویی شفایاب و توزیع‌کننده سراسری دارو، مکمل‌های غذایی و غذاهای ویژه در بازار دارویی کشور است. این شرکت به کیفیت و رعایت الزامات انبارش و توزیع دارو در سطح بین‌المللی توجه ویژه‌ای دارد که این امر منجر به همکاری موفق شفا آراد و دامون در زمینه ساخت سردخانه دارویی شده است. در سال ۱۴۰۲ شرکت دامون به سفارش شرکت شفا آراد اقدام به ساخت دو واحد سردخانه دارویی در تهران کرده است. همچنین این سردخانه مجهز به مدار سرمایشی رزرو است.