شرکت دارو بهداشت شفا آراد زیر مجموعه گروه دارویی شفایاب و توزیع‌کننده سراسری دارو، مکمل‌های غذایی و غذاهای ویژه در بازار دارویی کشور است. این شرکت به کیفیت و رعایت الزامات انبارش و توزیع دارو در سطح بین‌المللی توجه ویژه‌ای دارد که این امر منجر به همکاری موفق شفا آراد و دامون در زمینه ساخت سردخانه دارویی شده است. در سال ۱۴۰۲، دامون به سفارش دارو بهداشت شفا آراد، اقدام به ساخت سردخانه دارویی در تهران و کرمان کرد. سردخانه احداث شده در کرمان، یک سردخانه دارویی بالای صفری مجهز به مدار سرمایشی رزرو است.