اتصال لوله مسی زوم لاک

در این فیلم با اتصال زوم لاک محصول پارکر آشنا می‌شوید . این اتصال در لوله کشی مسی جایگزین جوشکاری است و فرآیند جوشکاری را حذف کرده و اتصالات آب‌بند به وجود می‌آورد و مناسب برای استفاده در لوله کشی سردخانه و تهویه مطبوع است.

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه نمایید:
سلونوئید ولو دانفوس
سلونوئید ولو آلکو
سلونوئید ولو کستل