طراحی و مشاوره انتخاب تجهیزات سردخانه

COLD STORAGE


انتخاب درست و مناسب و بکارگیری تجهیزات با کیفیت و دارای اصالت، منجر به کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های پس از نصب خواهد شد.

شرکت مهندسی طرح و ساخت دامون با بهره گیری از تیم مهندسی مجرب و باتجربه، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای رایگان در زمینه طراحی، انتخاب تجهیزات و اجرای انواع سردخانه بالای صفر، سردخانه زیر صفر و تونل انجماد است.

لطفا جهت اطلاع از مشخصات فنی و قیمتی تجهیزات سردخانه موردنظر خود با کارشناسان فنی شرکت مهندسی دامون تماس حاصل فرمایید.

ظرفیت سردخانه کاربرد قیمت (میلیون تومان) شرح تجهیزات
1.5 اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 4-7 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 4-7
2 اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 5-9 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 5-9
3اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 7-10 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 7-10
4اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 8-11 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 8-11
5.5اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 11-14 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 11-14
7.5اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 14-18 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 13-17
10اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 17-22 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 17-22
13اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 18-23 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 18-23
15اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 18-23 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 18-23
20اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 19-24 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 19-24
22اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 27-32 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 27-32
25اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 30-40 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 30-40
30اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 35-45 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 35-45
35اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 40-55 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 40-55
40اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 45-60 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 45-60
50اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 50-65 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 50-65
60اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 55-70 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 55-70
70اسب بخار زیر صفر (نگهداری گوشت، مرغ و ...) 60-80 کمپرسور بیتزر آلمان یا دی‌وی‌ام کوپلند + کندانسور و اواپراتور نوین، نیک، صابکول یا آرشه + شیرآلات و لوازم کنترلی دانفوس + تابلو برق هیوندایی یا تله مکانیک + اتصالات با کیفیت
بالای صفر (نگهداری مواد غذایی، لبنیات، خشکبار و ...) 60-80

برای نگهداری مواد غذایی پروتئینی و گوشت در سردخانه گوشت و مواد غذایی پروتئینی ، یا نگهداری لبنیات و فرآورده های آن در سردخانه لبنیات و یا نگهداری میوه و سبزیجات در سردخانه میوه شرایط دمایی و رطوبتی خاصی باید در سردخانه برقرار باشد. همچنین حجم اشغال شده برای هر یک از این دسته مواد غذایی متفاوت بوده و  تناژ سردخانه به طور آماری با توجه به شرایط سردخانه استخراج شده است.

در صورتی که اتاق و فضای بسته ای را برای سردخانه در نظر نگرفته اید می توانید در خصوص استفاده از سردخانه متحرک و یا سردخانه کانکسی نیز بررسی لازم را به عمل آورید.

در خصوص سردخانه هایی که متراژ و تناژ بالایی دارند انتخاب بین سردخانه آمونیاکی و فریونی یکی از دغدغه های سردخانه داران است. با انتخاب صحیح نوع سیستم نصب شده می‌توانید علاوه بر آرامش خیال، سود بیشتری را نیز کسب نمایید.