در این فیلم با نحوه عملکرد کمپرسور دور متغیر اسکرال کوپلند و ویژگی‌ های آن و مزایایی که برای شما ایجاد خواهد کرد آشنا خواهید شد. در این فیلم به کمک نمودار و اشکال میزان صرفه جویی انرژی نسبت به سایر کمپرسورهای اسکرال رایج به خوبی توضیح داده شده است.