یکی از موارد دارای اهمیت هنگام خرید کمپرسور اسکرال کوپلند، سال ساخت آن است. تعیین سال ساخت کمپرسور اسکرال کوپلند از روی سریال درج شده روی بدنه‌ی کمپرسور به‌راحتی صورت پذیر است.در ادامه، نحوه‌ی تعیین سال ساخت از روی سریال کمپرسور اسکرال کوپلند شرح داده می‌شود.

ابتدا باید از روی مشخصات درج شده روی بدنه‌ی کمپرسور اسکرال کوپلند، شماره سریال را پیدا کرد. این شماره به صورت ترکیبی از حروف و اعداد بالای یک بارکد و رو‌به‌روی serial نوشته شده است. دو عدد ابتدایی در این کد (از سمت چپ) نشانگر سال ساخت کمپرسور هستند. برای مثال در تصویر زیر عدد 15 نشانگر این است که این کمپرسور در سال  2015 ساخته شده است.

سومین نماد روی سریال به صورت یک حرف نشان داده شده است. بسته به اینکه این حرف چندمین حرف از حروف الفبای انگلیسی باشد، نشانگر ماه ساخت کمپرسور است. برای مثال حرف D چهارمین حرف از الفبای انگلیسی است پس این کمپرسور در ماه چهارم میلادی ( که ماه آپریل است) تولید گشته است.

بدین شکل به‌سادگی خریداران می‌توانند از سال و ماه ساخت کمپرسور اسکرال کوپلند خود اطلاع حاصل کنند.

تعیین سال ساخت کمپرسور اسکرال کوپلند