در این فیلم با نحوه باز و بست و عیب یابی و رفع عیب شیر برقی دانفوس و انواع شیر برقی مشابه آشنا می‌شوید. شیر برقی دانفوس در انواع سردخانه و چیلر و انواع سیستم های سرمایش کاربرد دارد.

توصیه می‌کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه نمایید:
لیست قیمت شیر برقی دانفوس
شیر برقی آلکو

لیست قیمت شیر برقی کستل