شیر برقی بسته کستل - معمولا بسته

شیر برقی بسته شرکت کستل (Castel) دارای 11 مدل اصلی بوده  و برحسب کد قطعه معرفی می شوند.

Normally closed Solenoid Valve

تصویر شیر برقی کستل

برای دیدن مشخصات هر مدل بر روی آن کلیک کنید.

ویژگی های شیرهای  برقی بسته کستل (Castel)

قابلیت کاربرد در همه سیستم های تبرید تجاری، صنعتی و تهویه  مطبوع که مبردهای زیر استفاده می شود:

R22

HCFC

R134a, R404A, R407C,R410A,R507

HFC

R123ze,R448A,R449A,R450A,R452A

HFO

ماکزیمم فشار مجاز مبرد (PS) : 45 bar

محدوده دمای  مجاز مبرد (TS)  110 - -35 

محدوده دمای محیط (TA) 50  -   -30 

نحوه عملکرد شیرها برحسب مدل به سه صورت تک سویه، دیافراگمی و پیستونی می باشد.

محدوده سایز: ¼” – 5/8”

مطالب مرتبط