در سال‌های اخیر، احداث سردخانه به دلیل تاثیر چشم‌گیر آن بر رشد اقتصادی، مورد توجه بسیاری از جوامع به ویژه جوامع توسعه یافته بوده است. تا جایی که امروزه سردخانه‌های هوشمند با بالاترین کارآیی ممکن ساخته می‌شوند. کشاورزان، باغداران و توزیع‌کنندگان مواد غذایی سرمایه‌گذاری‌های کلانی در زمینه ساخت سردخانه‌های بسیار بزرگ انجام می‌دهند تا بتوانند محصولات با کیفیت‌تری را به دست مشتریان برسانند و سود بیشتری را بدست بیاورند.

ساخت سردخانه چه تاثیری بر رشد و توسعه اقتصاد محلی دارد

در ادامه، به چگونگی اثرگذاری ساخت سردخانه بر رشد اقتصاد محلی می‌پردازیم.

ساخت سردخانه چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟

اگر کشاورزان و باغداران محصولات خود را درون سردخانه نگهداری کنند، عمر نگهداری محصول افزایش می‌یابد و در نتیجه، محصولات کمتری فاسد و دور ریخته می‌شوند. در غیر این صورت، محصولات به سرعت فاسد می‌شوند و دیگر قابل استفاده نیستند. در نتیجه، کشاورزان و باغداران مجبور می‌شوند که محصولات تولیدی خود را به سرعت و با قیمت پایین به خریداران یا دلالان بفروشند و حتی محصولاتی که پس از مدت زمان کوتاه فاسد می‌شوند را دور بریزند. همین امر، لزوم احداث سردخانه را به وجود می‌آورد. افزایش مدت زمان نگهداری محصول با استفاده از انواع سردخانه‌، امکان فروش آن در فصول غیر از برداشت و ارسال به مناطق دور دست را فراهم می‌کند. در نتیجه، تولیدکنندگان می‌توانند محصولات را در بازه زمانی طولانی‌تر و با قیمت بالاتری بفروشند که همین اتفاق منجر به حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن دست دلالان می‌شود.

ساخت سردخانه و رشد اقتصادی

ساخت سردخانه در مناطقی که شغل اغلب افراد کشاورزی و باغداری است، تاثیر چشم‌گیری بر رشد اقتصادی و رونق کشاورزی خواهد داشت.

در نتیجه افزایش قدرت فروش باغداران و کشاورزان و کاهش ضایعات کشاورزی از طریق نگهداری محصولات در سردخانه، تمایل کشاورزان به تولید محصول بیشتر و با کیفیت‌تر افزایش می‌یابد و بدین ترتیب، کشاورزی و باغداری رونق پیدا می‌کند. رونق کشاورزی از طریق گسترش صادرات و افزایش موقعیت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری، به طرز چشم‌گیری منجر به رشد اقتصاد محلی خواهد شد. همچنین احداث سردخانه نیز خود منجر به ایجاد زمینه‌های شغلی و سرمایه‌گذاری جدید می‌شود و تاثیر مضاعفی بر رشد اقتصاد محلی دارد.

در مناطق دیگر که صرفاً وارد کننده محصولات کشاورزی هستند، ساخت سردخانه موجب گسترش واردات می‌شود؛ چرا که می‌توان محصولات بیشتری را وارد کرد و در بازه زمانی طولانی‌تری به فروش رساند. علاوه بر گسترش واردات، ساخت سردخانه منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری جدید می‌شود.

زنجیره سرد مواد غذایی

زنجیره سرد مواد غذایی، امکان حمل و نقل مواد غذایی فسادپذیر را فراهم می‌کند.

همانگونه که گفته شد، یکی از مزایای ساخت سردخانه کاهش ضایعات کشاورزی است. محصولات کشاورزی -میوه، سبزیجات و خشکبار- و حتی محصولات دامی -گوشت و لبنیات- اگر در شرایط مناسب نگهداری نشوند، به سرعت فاسد می‌شوند و دیگر قابل استفاده نیستند. در نتیجه، تولید کننده مجبور است که بخش قابل توجهی از محصولات را دور بریزد. در محیط سردخانه، شرایط دمایی و رطوبتی مناسب برای نگهداری این محصولات فراهم می‌شود. به همین ترتیب، عمر نگهداری این محصولات از چند روز به چند ماه افزایش پیدا می‌کند.

کاهش ضایعات کشاورزی، منجر به افزایش مقدار مواد غذایی در دسترس می‌شود. با افزایش تولید مواد غذایی، قیمت آن کاهش می‌یابد. فراوانی مواد غذایی با قیمت پایین، تاثیر بسزایی بر کاهش فقر در جامعه و دسترسی تمام اقشار جامعه به غذای با کیفیت خواهد داشت. این موضوع، یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی جامعه است.