روغن کمپرسور اسکرو

روغن کاری یکی از مهمترین عوامل در کارکرد صحیح یک سیستم سرمایشی است. در انتخاب روغن بهترین روش استفاده از روغن کمپرسور توصیه شده توسط سازنده است. روغن مناسب این اطمینان را ایجاد می‌کند که قطعات مکانیکی به راحتی روی یکدیگر حرکت کرده و همواره یک لایه نازک روغن از آنها حفاظت می‌کند.

روغن کمپرسور اسکرو علاوه بر نقش‌های ذکر شده باعث بهبود فرآیند تراکم و جلوگیری از نشت گاز نیز می‌شود که نتیجه آن افزایش بازدهی کمپرسور اسکرو خواهد بود.

 روغن کمپرسور اسکرو

کمپرسورها و گازهای متناسب با روغن کمپرسور اسکرو BSE170

جدول زیر کمپرسور‌های بیتزر را نمایش می‌دهد که باروغن BSE 170 متناسب است. و همچنین گازهایی که با روغن کمپرسور اسکرو بیتزر با کد BSE170 همخوانی دارد، داخل این جدول آمده است.

روغن

گاز معادل

کمپرسور

BSE170

R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F

R1234yf/R1234ze(E)/R450A/R513A

کامپکت اسکرو

R134a/R404A/R507A/R407A/R407F

کمپرسور اسکرو باز (بدون الکتروموتور)

R134a/R404A/R507A/R407A/R407F

R448A/R449A

کمپرسور اسکرو سمی هرمتیک

مشخصات روغن کمپرسور اسکرو

عامل اصلی تمایز انواع روغن کمپرسور اسکرو از یکدیگر، سازگاری با گازها و ویسکوزیته آنها است. روغن کمپرسور اسکرو بیتزر شرایط فیزیکی و شیمیایی به شرح زیر دارد:

ویسکوزیته cSt

نقطه اشتعال

(Flash point)

°C

ویژگی‌های ظاهری

بو

قابلیت حل شدن در/ اختلاط با آب

pH

نقطه ذوب

170

265

زرد کمرنگ، سیال

ملایم و مشخص

ندارد

نامعین

نامعین

نقطه جوش

اشتعال پذیری

(Flammability)

خود احتراقی

(Self Ignition)

فشار بخار

چگالی بخار

چگالی نسبی

(نسبت به آب)

نامعین

به دست نیامده

به دست نیامده

قابل صرف نظر

نامشخص

0.95

 

 

توصیه می‌کنیم این مطالب را نیز بخوانید:

روغن کمپرسور اسکرو R22

روغن کمپرسور اسکرو اکلیل بنزن
انواع روغن کمپرسور بیتزر