کمپرسور کوپلند اسکرال سری ZR

کاربرد‌های کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZR

مناسب برای کاربرد تهویه مطبوع،پمپهای گرما و برودت دما متوسط

بازه دمایی اواپراتور: -25 تا +15 درجه سانتیگراد

بازه دمایی کندانسور: حداکثر 75 درجه سانتیگراد برای گاز R134a و 65 درجه سانتیگراد برای سایر گازها

مبرد: گاز R407C، R22، R134a

رنج توان اسمی:40  اسب بخار در حالت تکی و 3×40 در حالت ترکیبی

مدل های کمپرسور اسکرال کوپلند سری ZR

22,500,000 تومان تا 25,500,000 تومان
13,000,000 تومان تا 15,500,000 تومان
10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
9,500,000 تومان تا 11,000,000 تومان
8,500,000 تومان تا 11,000,000 تومان
9,000,000 تومان تا 11,000,000 تومان
7,500,000 تومان تا 9,000,000 تومان
73,000,000 تومان تا 80,000,000 تومان
8,000,000 تومان تا 9,500,000 تومان
8,000,000 تومان تا 9,500,000 تومان
64,000,000 تومان تا 71,000,000 تومان
7,500,000 تومان تا 8,500,000 تومان
57,000,000 تومان تا 65,000,000 تومان
28,000,000 تومان تا 33,000,000 تومان
24,000,000 تومان تا 29,000,000 تومان
23,000,000 تومان تا 26,000,000 تومان
21,500,000 تومان تا 24,000,000 تومان
19,000,000 تومان تا 23,000,000 تومان

جدول ظرفیت کمپرسورهای سری  ZRکوپلند

مدل کمپرسور کوپلند دمای

کندانسور

°C

دمای اواپراتور °C
-20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12.5
ZR18K4E-PFJ Q* 30
40
50
1,63
1,38
2,06
1,78
2,57
2,26
1,91
3,15
2,82
2,42
3,85
3,45
3,00
4,70
4,20
3,70
5,05
4,55
4,00
5,65
5,10
4,50
6,15
5,60
4,95
P* 30
40
50
0,79
1,00
0,78
0,99
0,79
0,99
1,26
0,80
0,99
1,25
0,80
1,00
1,25
0,81
1,00
1,25
0,81
1,00
1,25
0,81
1,01
1,25
0,81
1,01
1,25
ZR22K3E-TFD Q 30
40
50
1,89
1,61
2,39
2,08
3,00
2,67
2,28
3,75
3,40
2,90
4,65
4,20
3,65
5,65
5,15
4,55
6,10
5,60
4,90
6,80
6,25
5,55
7,45
6,85
6,05
P 30
40
50
0,95
1,21
0,94
1,21
0,94
1,21
1,56
0,94
1,21
1,56
0,93
1,20
1,55
0,92
1,19
1,53
0,92
1,18
1,52
0,91
1,17
1,50
0,90
1,15
1,48
ZR28K3E-TFD Q 30
40
50
2,34
2,09
3,05
2,70
3,85
3,45
2,95
4,90
4,40
3,80
6,05
5,45
4,75
7,35
6,70
5,90
7,90
7,25
6,35
8,85
8,10
7,15
9,60
8,85
7,85
P 30
40
50
1,22
1,55
1,21
1,56
1,21
1,56
2,00
1,20
1,56
2,00
1,20
1,55
1,99
1,18
1,53
1,97
1,18
1,52
1,95
1,16
1,50
1,93
1,15
1,48
1,90
ZR34K3E-TFD Q 30
40
50
2,90
2,47
3,75
3,25
4,70
4,15
3,50
5,85
5,20
4,50
7,20
6,45
5,65
8,75
7,90
6,95
9,40
8,55
7,55
10,50
9,55
8,50
11,50
10,50
9,35
P 30
40
50
1,43
1,83
1,42
1,83
1,41
1,83
2,36
1,41
1,83
2,36
1,40
1,82
2,35
1,38
1,80
2,32
1,38
1,78
2,30
1,36
1,76
2,27
1,34
1,74
2,24
ZR40K3E-TFD Q 30
40
50
3,30
2,89
4,25
3,75
5,45
4,85
4,15
6,80
6,15
5,30
8,40
7,65
6,65
10,25
9,35
8,20
11,05
10,10
8,90
12,30
11,30
10,00
13,45
12,35
11,00
P 30
40
50
1,68
2,15
1,67
2,15
1,67
2,15
2,76
1,66
2,15
2,76
1,65
2,14
2,75
1,64
2,11
2,71
1,63
2,10
2,69
1,61
2,07
2,66
1,59
2,04
2,62
ZR48K3E-TFD Q 30
40
50
4,35
3,75
5,50
4,85
6,90
6,10
5,30
8,55
7,65
6,65
10,45
9,40
8,25
12,70
11,45
10,10
13,65
12,35
10,95
15,30
13,80
12,30
16,70
15,10
13,50
P 30
40
50
2,14
2,66
2,13
2,64
2,11
2,63
3,30
2,09
2,61
3,29
2,05
2,59
3,27
2,00
2,56
3,25
1,97
2,55
3,25
1,92
2,52
3,23
1,87
2,49
3,21
ZR61KSE-TFM Q 30
40
50
5,75
5,05
7,10
6,60
8,75
8,25
7,05
10,70
10,10
8,90
13,05
12,20
10,85
15,90
14,70
13,10
17,20
15,80
14,05
19,35
17,60
15,60
21,35
19,25
17,00
P 30
40
50
2,38
3,04
2,41
3,03
2,47
3,06
3,96
2,52
3,11
3,98
2,54
3,16
4,02
2,50
3,17
4,04
2,46
3,16
4,05
2,37
3,12
4,04
2,27
3,07
4,01
ZR72KCE-TFD Q 30
40
50
6,40
5,30
8,20
7,00
10,35
9,00
7,60
12,80
11,25
9,65
15,60
13,85
12,05
18,90
16,80
14,75
20,30
18,20
16,00
22,60
20,30
17,90
24,70
22,20
19,60
P 30
40
50
2,82
3,55
2,86
3,62
2,89
3,66
4,59
2,90
3,67
4,63
2,92
3,68
4,65
2,95
3,69
4,66
2,97
3,70
4,66
3,01
3,71
4,66
3,05
3,73
4,66
ZR81KCE-TFD Q 30
40
50
6,85
5,75
8,95
7,80
11,35
10,05
8,55
14,10
12,65
10,90
17,30
15,60
13,60
20,90
19,00
16,70
22,60
20,60
18,10
25,20
23,00
20,40
27,60
25,30
22,40
P 30
40
50
3,12
4,01
3,16
4,05
3,19
4,07
5,25
3,22
4,09
5,25
3,26
4,12
5,25
3,31
4,17
5,25
3,34
4,19
5,30
3,39
4,24
5,30
3,44
4,28
5,35
ZR94KCE-TFD Q 30
40
50
9,05
7,30
11,45
9,85
14,20
12,60
10,25
17,40
15,70
13,35
21,10
19,30
16,80
25,30
23,30
20,60
27,20
25,00
22,30
30,50
27,90
24,90
33,00
30,50
27,20
P 30
40
50
3,87
4,89
3,92
4,94
3,95
4,97
6,30
3,97
4,98
6,30
3,98
4,98
6,30
3,98
4,96
6,25
3,97
4,96
6,25
3,97
4,94
6,20
3,97
4,93
6,20
ZR108KCE-TFD Q 30
40
50
10,15
8,80
12,80
11,25
15,90
14,15
12,20
19,60
17,60
15,30
23,90
21,50
18,90
29,00
26,20
23,00
31,00
28,20
24,90
35,00
31,50
27,90
38,00
34,50
30,50
P 30
40
50
4,26
5,30
4,30
5,40
4,34
5,45
6,80
4,38
5,45
6,85
4,45
5,50
6,85
4,56
5,50
6,85
4,62
5,55
6,85
4,74
5,60
6,90
4,85
5,65
6,90
ZR125KCE-TFD Q 30
40
50
11,85
10,10
14,95
13,10
18,60
16,50
14,00
22,80
20,50
17,70
27,80
25,20
22,00
33,50
30,50
27,00
36,00
33,00
29,10
40,00
36,50
32,50
43,50
40,00
36,00
P 30
40
50
4,97
6,20
5,00
6,30
5,05
6,30
7,95
5,10
6,35
8,00
5,15
6,40
8,05
5,25
6,45
8,05
5,30
6,45
8,05
5,40
6,50
8,10
5,50
6,55
8,10
ZR144KCE-TFD Q 30
40
50
12,95
10,60
16,70
14,45
21,00
18,70
15,50
25,90
23,40
20,10
31,50
28,90
25,20
38,00
35,00
31,00
41,00
37,50
33,50
45,50
42,00
37,50
49,50
46,00
41,00
P 30
40
50
5,55
6,95
5,65
7,05
5,70
7,15
9,00
5,75
7,20
9,05
5,80
7,20
9,10
5,90
7,25
9,10
5,95
7,30
9,15
6,05
7,30
9,15
6,10
7,35
9,15
ZR160KCE-TFD Q 30
40
50
13,60
10,95
17,80
14,85
22,80
19,50
15,90
28,70
24,90
20,80
35,50
31,50
26,70
43,50
38,50
33,50
47,00
42,00
36,50
52,50
47,50
41,50
58,00
52,00
45,50
P 30
40
50
6,30
7,95
6,35
8,05
6,45
8,10
10,20
6,55
8,15
10,30
6,60
8,20
10,30
6,75
8,30
10,30
6,80
8,30
10,30
6,85
8,40
10,40
6,95
8,45
10,40
ZR190KCE-TFD Q 30
40
50
16,60
13,85
21,30
18,50
26,80
23,80
19,80
33,00
29,80
25,50
40,50
36,50
32,00
49,00
44,50
39,50
52,50
48,00
42,50
58,50
54,00
47,50
64,00
59,00
52,50
P 30
40
50
7,65
9,55
7,75
9,65
7,80
9,75
12,20
7,90
9,75
12,30
8,05
9,85
12,30
8,25
9,90
12,30
8,40
10,00
12,30
8,60
10,10
12,40
8,80
10,20
12,40
ZR250KCE-TWD Q 30
40
50
23,30
20,10
29,30
25,70
36,50
32,00
27,50
45,00
40,00
34,50
54,50
49,00
42,50
66,00
59,50
52,00
70,50
64,00
56,50
78,50
71,50
63,00
85,50
78,00
69,50
P 30
40
50
9,95
12,50
10,00
12,50
10,20
12,60
15,90
10,30
12,70
15,90
10,30
12,90
16,10
10,30
13,00
16,30
10,20
13,00
16,30
10,10
13,00
16,40
9,90
13,00
16,50
ZR310KCE-TWD Q 30
40
50
28,50
24,00
36,50
31,00
46,00
39,50
33,50
57,00
49,50
42,50
69,50
61,50
53,00
84,50
75,00
65,00
91,00
81,00
70,50
101,50
90,50
79,00
111,00
99,50
87,00
P 30
40
50
12,30
15,60
12,50
15,60
12,70
15,70
19,90
12,90
15,80
19,90
13,20
16,00
20,00
13,50
16,30
20,20
13,70
16,40
20,20
13,90
16,60
20,40
14,10
16,80
20,50
ZR380KCE-TWD Q 30
40
50
34,00
28,00
44,00
38,00
56,00
49,00
41,00
69,00
61,50
53,00
85,00
76,00
66,00
104,00
93,00
81,50
112,50
100,50
88,50
126,00
113,00
99,50
139,00
124,50
109,50
P 30
40
50
14,60
18,30
14,80
18,60
14,90
18,80
23,50
15,20
18,90
23,70
15,50
19,10
23,90
16,00
19,40
24,10
16,20
19,50
24,10
16,60
19,80
24,30
17,10
20,00
24,40

P (KW) : توان مصرفی

Q (KW) : ظرفیت برودتی

ابعاد کمپرسورهای سری ZR کوپلند تکی

Copeland ZR Single Compressor Dimensions

Copeland ZR Single Compressor Dimensions 1

 

شماره شکل توان اسمی

کمپرسور

)HP(

مدل کمپرسور
R410A
ظرفیت خنک کاری

)kW(

H
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
connection
Sd Dd
1 1,5 ZR 18 K3E 3,7 383 357 264 3/4″ 1/2″
1,8 ZR 22 K3E 4,6
2,5 ZR 28 K3E 5,9
3,0 ZR 34 K3E 7,0 405 380 284
3,5 ZR 40 K3E 8,2 419 394 296
2 4,0 ZR 48 K3E 10,1 436 411 313 7/8″
5,0 ZR 61 KSE 13,1 302
6,0 ZR 72 KCE 14,8 476 429 316
6,5 ZR 81 KCE 16,7 462 433 7/8″
3 8,0 ZR 94 KCE 20,6 495 463 113 1″ 1/8
9,0 ZR 108 KCE 23,0 552 520 141 1″ 3/8
10,0 ZR 125 KCE 26,9
12,0 ZR 144 KCE 30,9
13,0 ZR 160 KCE 33,4 570 538 159
15,0 ZR 190 KCE 39,3
4 20,0
25,0
30,0
ZR 250 KCE
ZR 310 KCE
ZR 380 KCE
52,2
65,0
81,7
713 685 352 1″ 5/8 1″ 3/8
716 678 394

ابعاد کمپرسورهای سری ZR کوپلند ترکیبی

Copeland ZR Tandems Compressor Dimensions

Copeland ZR Tandems Compressor Dimensions 1Copeland ZRY Trio Compressor Dimensions 2

 

شماره شکل توان اسمی کمپرسور

)HP)

مدل کمپرسور
R410A
ظرفیت خنک کاری

)KW(

H
(mm)
D
[mm]
connection L

(mm)

W

(mm)

Sd Dd
5 2 x 4 ZRT 96 K3E 20,0 464 440 1″ 1/8 3/4″ 626 297
2 x 5 ZRT 122 K3E 25,8 490 458
2 x 6 ZRT 144 KCE 29,2
2 x 6.5 ZRT 162 KCE 33,1 1″ 1/8 310
6 2 x 8 ZRT 188 KCE 40,8 528 500 1″ 5/8 757 430
2 x 9 ZRT 216 KCE 45,5 586 496 1″ 3/8
2 x 10 ZRT 250 KCE 53,3
2 x 12 ZRT 288 KCE 61,2
10 + 15 ZRU 315 KCE 65,5
2 x 13 ZRT 320 KCE 66,1 604 514
13 + 15 ZRU 350 KCE 72,0
2 x 15 ZRT 380 KCE 97,8
7 15 + 20 ZRU 440 KCE 90,6 750 548 2″ 1/8 1″ 5/8 855 516
8 2 x 20 ZRT 500 KCE 103 705 2″ 5/8
7 15 + 25 ZRU 500 KCE 104 548
8 20 + 25 ZRU 560 KCE 116 700 3″ 1/8 1024 535
2 x 25 ZRT 620 KCE 129 1045 583
25 + 30 ZRU 690 KCE 145
2 x 30 ZRT 760 KCE 162
B

(mm)

L

(mm)

Connection A

(mm)

H

(mm)

ظرفیت خنک کاری

)KW(

مدل کمپرسور
R410A
ظرفیت خنک کاری

)KW(

مدل کمپرسور
R134A
شماره شکل
Dd Sd
476 1140 1″ 5/8 2″ 5/8 496 586 78,3 ZPY 360 KCE 9
88,4 ZPY 411 KCE
514 604 99,0 ZPY 462 KCE 98,7 ZRY 480 KCE
117 ZPY 546 KCE 116,0 ZRY 570 KCE
597 1534 2″ 1/8 3″ 1/8 597 750 149 ZPY 705 KCE 154,0 ZRY 750 KCE
643 1555 3″ 5/8 643 188 ZPY 885 KCE 192,0 ZRY 930 KCE
243 ZPY 116 MCE 241,0 ZRY 114 MCE
674 781 308 ZPY 145 MCE

مشخصات جریان مصرفی کمپرسورهای سری ZR کوپلند

مدل کمپرسور حداکثر جریان عامل در کمپرسور جریان در حالت روتور قفل شده مقاومت سیم پیچ
R407C PFJ TF5 TFD TWC TWD PFJ TF5 TFD TWC TWD PFJ TF5 TFD TWC TWD
ZR 18K3E 10,0 35,0 3.24 / 2.25
ZR 22K3E 11,4 8,4 4,2 47,0 48,0 24,0 2.85 / 1.62 2,15 8,64
ZR 28K3E 14,8 10,2 5,1 61,0 70,0 32,0 2.23 / 1.20 1,46 5,94
ZR 34K3E 17,3 11,1 5,6 76,0 83,0 40,0 2.07 / 0.94 1,23 4,83
ZR 40K3E 23,1 13,6 7,0 100,0 95,0 46,0 1.81 / 0.75 1,00 4,03
ZR 48K3E 23,5 18,5 10,0 114,0 98,0 50,0 1.70 / 0.60 0,99 3,88
ZR 61KSE 11,0 59,0 2,75
ZR 72KCE 27,0 12,1 172,0 74,0 0,56 2,27
ZR 81KCE 25,2 15,0 179,0 101,0 0,50 1,79
ZR 94KCE 15,9 95,0 1,61
ZR 108KCE 16,8 111,0 1,37
ZR 125KCE 19,6 118,0 1,24
ZR 144KCE 22,3 118,0 1,24
ZR 160KCE 27,0 140,0 1,10
ZR 190KCE 39,0 174,0 0,83
ZR 250KCE 91,0 40,0 480,0 225,0 0,14 0,63
ZR 310KCE 52,0 272,0 0,51
ZR 380KCE 62,0 599,0 320,0 0,10 0,37

نسل جدید کمپرسورهای کوپلند که جایگزین مدل های قبلی شده اند

شرکت کوپلند نسل جدیدی از کمپرسور های اسکرال را که سری ZPK نام دارند برای کاربرد‌های مسکونی و تجاری کوچک تولید کرده است. این کمپرسورها که برای سیستم های گرمایشی و سرمایشی طراحی شده‌اند، حائز بالاترین استاندارد های بهره‌وری انرژی می‌باشد. تغییرات مثبتی که در سری ZPK ایجاد شده عبارت‌اند از:

2 الی 7 درصد بهره‌وری بیشتر

عملکرد کم سر و صدا

وزن کمتر و ابعاد کوچکتر

کیفیت و قابلیت اعتماد بالاتر

خط تولید ZPK، برای تولید پمپ‌های گرمایی و سیستم‌های تهویه مطبوع طراحی شده و دستگاه‌هایی با توان 1.3 الی 5 اسب بخار برای کاربرد های تک فاز و سه فاز تولید می‌کنند.

سری جدید کمپرسور‌های اسکرال که در 6 توان مختلف (7 الی 15 اسب بخار) تولید می‌شوند، تغییرات مثبت زیر را نسبت به قبل پیدا کرده است:

به طور میانگین 40 کیلوگرم سبک تر است

ابعاد آن حدودا 30% کوچکتر شده‌است

بازده فصلی آن تا 10% افزایش یافته

سر و صدای آن تا 7 دسی بل کاهش یافته

سری ZR کمپرسور‌ها برای کار با گاز های R22،R134A  و R407C و سری ZP برای کار با گاز R410 طراحی شده‌اند. کمپرسور های نسل جدید به دلیل اینکه پلتفرم یکسانی دارند، طراحی و ساختشان آسان تر شده است.

Copeland New Generation Compressor Dimension

Diffrences-Between-Old-And-New-Generation--Copeland--Compressors

جایگزینی کمپرسورهای قدیمی اسکرال کوپلند با مدلهای جدید

جدول زیر مدل‌های جدید کمپرسور کوپلند را که جایگزین مدل‌های قدیمی شده‌اند نمایش می‌دهد.

جدید قدیمی جدید قدیمی جدید قدیمی جدید قدیمی جدید قدیمی جدید قدیمی
ZR190 ZR19 ZR160 ZR16 ZR144 ZR125 ZR12 ZR108 ZR11 ZR94 ZR90 ZR61 ZR61 R407C
15,0 15,0 13,0 13,0 12,0 10,0 10,0 9,0 9,0 7,5 7,5 5,0 5,0 Nominal Horsepower
39,2 39,5 33,4 32,0 30,9 26,9 26,3 23,0 22,7 20,5 18,7 13,1 12,4 kW (EN 12900) @ 50Hz
3,19 3,20 3,24 3,14 3,39 3,35 3,22 3,36 3,17 3,29 3,14 3,23 3,09 COP (W/W)
80 80 78 78 75 74 78 74 78 74 77 72 71 Sound Power
551 578 551 532 533 533 524 533 524 476 524 436 476 A [mm]
519 533 519 492 501 501 484 501 484 444 484 411 429 B [mm]
140 305 140 305 122 122 305 122 305 94 305 302 316 C [mm]
234 283 234 283 232 232 283 232 283 232 283 167 185 Shell Diameter D [mm]
1″3/8 1″5/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″3/8 1″1/8 1″3/8 7/8″ 7/8″ Suction Diameter   E “(inch)
7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 7/8″ 1/2″ 1/2″ Discharge Diameter F “(inch)
1″1/4 UNF 1″3/4 UNF 1″1/4 UNF 1″3/4 UNF 1″1/4 UNF 1″1/4 UNF 1″3/4 UNF 1″1/4 UNF 1″3/4 UNF 1″1/4 UNF 1″3/4 UNF Sight Glass External Diameter  (inch)
66 119 64 103 61 61 100 59 96 57 94 30 36 Net Weight    (kg)
190 x 190 220 x 220 190 x 190 220 x 220 190 x 190 190 x 190 220×220 190 x 190 220 x 220 190 x 190 220 x 220 190 x 190

190 x 190