کمپرسور منیروپ دانفوس سری MT

کمپرسورهای منیروپ دانفوس سری MT از نوع کمپرسورهای رفت و برگشتی بسته هستند. این نوع کمپرسورها در 19 مدل اصلی طراحی و ساخته می شوند و با گاز R-22 کار می کنند.

روغن

دبی(m3/h)

تعداد سیلندر

برق

توان بر حسب اسب (HP)

مدل

160P

5.26

1

تک فاز

1.5

MT18-5VM

160P

6.63

1

تک فاز

1.8

MT22-5VM

160P

8.36

1

تک فاز

2.3

MT28-5VM

160P

8.36

1

سه فاز

2.3

MT28-4VM

160P

9.37

1

تک فاز

2.6

MT32-5VM

160P

9.37

1

سه فاز

3

MT32-4VM

160P

10.52

1

تک فاز

3

MT36-5VM

160P

10.52

1

سه فاز

3

MT36-4VM

160P

11.81

1

سه فاز

3.3

MT40-4VM

160P

14.9

2

سه فاز

4.1

MT50-4VM

160P

16.73

2

سه فاز

4.6

MT56-4VM

160P

18.74

2

سه فاز

5.3

MT64-4VM

160P

21.04

2

سه فاز

6

MT72-4VM

160P

23.63

2

سه فاز

6.6

MT80-4VM

160P

23.63

2

سه فاز

6.7

MT81-4VM

160P

 29.8

4

سه فاز

8.3

MT100-4VM

160P

37.49

4

سه فاز

10

MT125-4VM

160P

42.09

4

سه فاز

12

MT144-4VM

160P

47.25

4

سه فاز

13

MT160-4VM

 

ویژگی های کمپرسورهای منیروپ دانفوس سری MT

برای دمای اواپراتور بالا و پایین طراحی و ساخته شدند.

روغن معدنی 160P

مبرد R22

محافظ در مقابل ضربه به هنگام ورود مایع مبرد به کمپرسور

صدای کم به علت وجود پوشش های آکوستیک

نحوه نامگذاری کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MT

نحوه نامگذاری کمپرسور منیروپ دانفوس سری MT به صورت زیر می باشد.

nomenclature Danfoss Maneurop MT

جدول ظرفیت کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MT

جدول زیر ظرفیت کپمرسورهای منیروپ دانفوس سری MT را در دماهای مختلف اواپراتور و کندانسور نمایش می دهد. دقت شود که داده های این جدول مستقل از سه فاز یا تکفاز بودن کمپرسور است.

TE

دمای اواپراتور(سانتیگراد)

TC

دمای کندانسور(سانتیگراد)

P.F.

ظرفیت سرمایشی (W)

P.A.

توان ورودی (kW)

11.1

میزان سوپرهیت(K)

8.1

میزان سابکول(K)

 

 

جدول ظرفیت انواع کمپرسور MT منیروپ دانفوس سری

Performance tables Danfoss Maneurop MT 3

 

مطالب مرتبط