کمپرسور منیروپ دانفوس سری MTZ

کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MTZ

کمپرسورهای منیروپ دانفوس سری MTZ از نوع کمپرسورهای رفت و برگشتی بسته هستند. این نوع کمپرسورها در 18 مدل اصلی طراحی و ساخته می شوند.

روغن

دبی(m3/h)

تعداد سیلندر

برق

توان بر حسب اسب (HP)

مدل

160PZ

5.26

1

تک فاز

1.5

MTZ18-5VM

160PZ

6.63

1

تک فاز

1.8

MTZ22-5VM

160PZ

8.36

1

تک فاز

2.3

MTZ28-5VM

160PZ

8.36

1

سه فاز

2.3

MTZ28-4VM

160PZ

9.37

1

تک فاز

2.6

MTZ32-5VM

160PZ

9.37

1

سه فاز

3

MTZ32-4VM

160PZ

10.52

1

تک فاز

3

MTZ36-5VM

160PZ

10.52

1

سه فاز

3

MTZ36-4VM

160PZ

11.81

1

سه فاز

3.3

MTZ40-4VM

160PZ

14.9

2

سه فاز

4.1

MTZ50-4VM

160PZ

16.73

2

سه فاز

4.6

MTZ56-4VM

160PZ

18.74

2

سه فاز

5.3

MTZ64-4VM

160PZ

21.04

2

سه فاز

6

MTZ72-4VM

160PZ

23.63

2

سه فاز

6.6

MTZ80-4VM

160PZ

 29.8

4

سه فاز

8.3

MTZ100-4VM

160PZ

37.49

4

سه فاز

10

MTZ125-4VM

160PZ

42.09

4

سه فاز

12

MTZ144-4VM

160PZ

47.25

4

سه فاز

13

MTZ160-4VM

ویژگی های کمپرسورهای منیروپ دانفوس سری MTZ

برای دمای اواپراتور بالا و پایین طراحی و ساخته شدند.

روغن پلی استر 160PZ

مبرد HFC شامل R407C، R134a، R404A وR507

محافظ در مقابل ضربه به هنگام ورود مایع مبرد به کمپرسور

صدای کم به علت وجود پوشش های آکوستیک

نحوه نامگذاری کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MTZ

نحوه نامگذاری کمپرسور منیروپ دانفوس سری MT به صورت زیر می باشد.

nomenclature Danfoss Maneurop MTZ

جدول ظرفیت کمپرسور منیروپ دانفوس(Danfoss Maneurop Compressors) سری MTZ

جداول زیر ظرفیت کپمرسورهای منیروپ دانفوس سری MTZ در دماهای مختلف اواپراتور و کندانسور برای گازهای مختلف رانمایش می دهد. دقت شود که داده های این جدول مستقل از سه فاز یا تکفاز بودن کمپرسور است.

1 Performance tables Danfoss Maneurop MTZ R407C

مبرد  R407C

TE

دمای اواپراتور(سانتیگراد)

TC

دمای کندانسور(سانتیگراد)

P.F.

ظرفیت سرمایشی (W)

P.A.

توان ورودی (kW)

11.1

میزان سوپرهیت(K)

8.1

میزان سابکول(K)

جدول ظرفیت انواع کمپرسور MTZ منیروپ دانفوس با مبرد  R407C

Performance tables Danfoss Maneurop MTZ R134a

مبرد  R134a

TE

دمای اواپراتور(سانتیگراد)

TC

دمای کندانسور(سانتیگراد )

P.F.

ظرفیت سرمایشی (W)

P.A.

توان ورودی (kW)

11.1

میزان سوپرهیت(K)

8.1

میزان سابکول(K)

جدول ظرفیت انواع کمپرسور MTZ منیروپ دانفوس با مبرد  R134a

Performance tables Danfoss Maneurop MTZ R404A R507

مبرد  R404A-R507

TE

دمای اواپراتور(سانتیگراد)

TC

دمای کندانسور(سانتیگراد)

P.F.

ظرفیت سرمایشی (W)

P.A.

توان ورودی (kW)

10

میزان سوپرهیت(K)

0

میزان سابکول(K)

جدول ظرفیت انواع کمپرسور MTZ منیروپ دانفوس با مبرد  R404A-R507

مطالب مرتبط